SLU-forskare från hela landet nätverkade om växthälsa

Senast ändrad: 17 oktober 2023
Leende människor i ett konferenserum. Foto.

Vi pratar om växthälsa inom skogsbruk, jordbruk och trädgårdsodling, men ofta är det vattentäta skott mellan områdena. För att öka samarbetet inom växtskyddsområdet bjöd SLU Nätverk växtskydd och SLU Skogsskadecentrum in forskare från SLU:s alla orter till en nätverksträff i Skåne i oktober.

Den 9–10 oktober arrangerade de båda nätverken ett symposium för forskare på SLU som är verksamma inom de här områdena. Mötet började i Alnarp och avslutades i Malmö. Under den första dagen hälsades deltagarna välkomna vid aulan på Campus Alnarp. Dagen bjöd på en postersession, presentationer av hur SLU arbetar med växthälsa, speed-talks och exkursioner.

Att lyfta växthälsa till beslutsfattarna

SLU Skogsskadecentrums föreståndare Jonas Rönnberg och SLU Nätverk växtskydds vice ordförande Laura Grenville-Briggs Didymus presenterade sina verksamheter. Magnus Karlsson presenterade Kraftsamling växthälsa, ett initiativ av SLU och Jordbruksverket för ett gemensamt växtskyddsarbete. Målet är att lyfta den avgörande betydelsen växthälsa har för beslutsfattare.

– Det var roligt att så många kom från andra orter till Alnarp! Det har varit intensiva dagar med många nya möten och diskussioner, säger Katja Fedrowitz, som koordinerar de båda nätverken och var huvudarrangör för mötet.

– Det är viktigt att träffas och diskutera och jämföra forskningsidéer och sen undersöka dem tillsammans. Det här mötet, med en väldigt välkomnande atmosfär, har varit bra för just det, säger Malin Elfstrand från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi i Uppsala.

Ett smörgåsbord av exkursioner

Deltagarna fick välja mellan att delta på en exkursion till Biotronen, Alnarpsparken, Nordiskt Genresurscenter (NordGen), Alnarps landskapslaboratorium eller till studentinitiativet Alnarps agroekologiska gård.

– Det var bra att kombinera växt- och skogsforskare. EU har många nya utlysningar, och det här mötet var ett bra ställe att prata om nya idéer för dem, säger Ramesh Vetukuri från institutionen för växtförädling i Alnarp.

Efter exkursionerna väntade mingel vid postrar och en gemensam middag innan de inresta deltagarna fick skjuts in till Malmö för övernattning.

– Det var roligt att se hur doktorander inom olika områden umgicks och hade intressanta diskussioner. Det är vad sådana här möten är till för, att bygga nätverk för sin framtida karriär, säger Åke Olson, som ansvarar för Skogsskadecentrums forskarskola.

Växtskydd i jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk

Den andra dagen inleddes med reflektioner över gårdagen och fortsatte sedan med föreläsningar om växtskydd i jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Fredrik Widemo talade om effekter av vilda djur och skador i trädgårdar, jordbruk och skog. Därefter berättade Maria Sousa och Paul Becher om hur kemisk ekologi går att använda för att bekämpa skadegörare. Aakash Chawade och Ke Zhang tog upp exempel på metoder för att ´ tidig upptäcka symptom och hindra spridning av skadesvampar. Slutligen beskrev Johanna Boberg vad hon gör som analytiker på enheten SLU Riskvärdering av växtskadegörare.

– Det här var ett väldigt användbart möte. Jag har träffat flera nya personer som jag kan kontakta senare om samarbeten, sa Chandra Krishnamurthy från institutionen för skogsekonomi i Umeå.

Att inte fastna i sitt forskningstorn

Ett längre diskussionspass fick avsluta dagen där deltagarna grupperade sig efter vad de ville diskutera. Här fanns möjlighet att fundera på fakultetsöverskridande samarbeten och undersöka nya forskningsidéer.

– Vi kan verkligen bli isolerade i våra olika forskningstorn, vi tror att skogsbruket och jordbruket är helt olika forskningsområden, men det behöver det inte vara. Den här typen av möten är bra för att bryta dessa barriärer mellan våra olika torn. När man träffat någon i verkligheten är det mycket lättare att skicka ett mejl till dem, säger Laura Grenville-Briggs Didymus, som var med och arrangerade mötet.

– Det var ett intressant möte med många diskussioner och nya tankar. Det känns extra roligt att vi nu vet att SLU Nätverk växtskydd har finansiering även för hela 2024, säger Anneli Lundkvist, ordförande för SLU Nätverk växtskydd.

Text och foto: Cajsa Lithell

Åter till Vårt SLU