Teamwork, väderutmaningar och sällsynta fiskfynd – följ med på bottentrålundersökning i Västerhavet

Senast ändrad: 28 februari 2024
En person lämnar över en pärm till en annan person på ett fartyg

Vi säger stort tack till Barbara Bland som nu avslutar sitt uppdrag som expeditionsledare för IBTS (International Bottom Trawl Survey) ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea och lämnar över stafettpinnen till Annelie Hilvarsson.

For English, please change language at the top of the page.

Barbara har varit expeditionsledare för IBTS sedan 2014. Målet med expeditionerna är att ta fram underlag som sedan används för beståndsuppskattning av ett flertal målarter så som exempelvis torsk, kolja, vitling och sill i Västerhavet.

Som expeditionsledare planerar jag rutten och övervakar fisket och till hjälp har jag olika instrument som visar var trålen är och vad den gör, berättar Barbara.

Årets första IBTS genomfördes i slutet av januari. Det var även då som Annelie gjorde sin första tur som ny expeditionsledare.

Jag har varit med ut på tidigare expeditioner och innan jag tog över uppdraget som expeditionsledare har jag även passat på att skugga Barbara. Under min första vecka ombord var Barbara med som ett tryggt stöd och vi hade möjlighet att hjälpas åt och planera, säger Annelie.

Hela expeditionen bygger på ett gott samarbete och team-work hos besättningen.

Jag får väldigt bra stöd av den rutinerade besättningen och kaptenen. Ombord har vi bland annat två trålmästare som sköter arbetet med trålen på däck. Sjöfartsverket bemannar båten och vid varje tråltillfälle är SMHI med och samlar in hydrografiska data såsom salthalt och temperatur. I labbet har vi personal från havsfiskelaboratoriet som hör till institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och lab-ansvarige Jan-Erik Johansson leder arbetet med provtagningar och sortering av fisk. Jag hade aldrig klarat detta utan det här fantastiska gänget, det hade varit omöjligt, fortsätter Annelie.

Under expeditionen i januari fick besättningen uppleva vindstyrkor uppemot 25 m/s.

Man är inte så fräsch under det första dygnet om man går ut i dåligt väder. Men sjösjukepiller brukar hjälpa i början och innan kroppen börjar gunga in sig och vänja sig, berättar Barbara.
Svea är ju även en oerhört stabil båt så det underlättar, säger Annelie.

Barbara ser tillbaka på sin tid som expeditionsledare och minns några gånger då trålundersökningen bjöd på ovanliga fynd.

Det är roligt med fisk! Och visst har vi fått några speciella fångster under åren. Ett par gånger fick vi upp håkäring (en haj som vanligen lever i Arktis). De var inte så stora men ändå. En annan gång fick vi upp en ganska så spektakulär fisk som heter vågmär. Den är platt och silvrig med röda fenor. Nattetid fiskar vi ju med larvtrålen och då får vi också ovanliga fynd, till exempel har vi fått en sjöhäst i fångsten. Vi har också fått besök av sanktpersfisk som egentligen håller till på mer sydligare breddgrader. Men ibland poppar de upp hos oss, detsamma med sardiner, berättar Barbara.

Expeditionen går ut under kvartal ett och helst i slutet av januari och i början av februari. Det är torskfiskarnas lekperiod som styr.

Vi vill helst inte vara ute i dåligt väder, det är en säkerhetsfråga och vi riskerar att få sämre data. Som expeditionsledare behöver du hela tiden ha koll på väderprognoser och försöka planera expeditionen utifrån väder. Man kollar på väderprognoser hela tiden och idag har vi så mycket bra information, förr kunde man bokstavligen lätt hamna i blåsväder, fortsätter Barbara.
Vi vill heller inte gå ut för tidigt på året, då är dagarna korta och vi har mindre tid att fiska. Fisken uppehåller sig nämligen på olika ställen beroende på ljuset. När det är mörkt håller den sig högre upp i vattenmassan och när det är ljust håller den sig nära botten. Just därför genomför vi trålundersökningarna under dagtid, berättar Annelie.

Avslutningsvis delar Barbara med sig av sina bästa tips till Annelie som nu tar över som expeditionsledare för IBTS.

Att vara expeditionsledare är ett väldigt roligt uppdrag och alla har en viktig roll för att man ska få ihop allt. Mina bästa tips är att hålla ordning på vädret, tiden och att ta vara på dagsljuset. “We run a very smooth operation” när vi är ute, vi slösar inte bort någon tid utan fokuserar på att hinna med så mycket som möjligt. Jag är övertygad om att Annelie kommer göra ett bra jobb som expeditionsledare. Jag själv ska snart gå i pension, man får ju ge sig någon gång, annars har det här uppdraget varit väldigt roligt, avslutar Barbara.

Text: Josefine Karlsson, SLU Aqua

Till Vårt SLU

Fakta:

The International Bottom Trawl Survey (IBTS) har pågått i Västerhavet sedan 1990 och genomförs inom ramen för ett av ICES (internationella havsforskningsrådet) trålundersökningsprogram. IBTS genomförs även inom ramen för SLU:s miljöanalysprogram Kust och hav.

Huvudsyftet med expeditionen är att uppskatta förekomsten av olika åldrar av kommersiella fiskarter, så som torsk, kolja, vitling, sill, skarpsill, vitlinglyra, gråsej och makrill i Kattegatt, Skagerrak och delar av östra Nordsjön. Uppskattningarna ligger sedan till grund för ICES råd om hur mycket det kommersiella fisket får ta ut för att inte äventyra resurserna. Sedan 2020 genomförs expeditionerna med SLU:s forskningsfartyg R/V Svea.