Stormig men lyckad Smedjevecka

Senast ändrad: 13 juli 2023
HKH Prins Carl-Philip

Under högtidliga, men rejält blåsiga former, invigde H.K.H. Prins Carl Philip SLU Götala nöt- och lammköttsforskning utanför Skara. Forskarmöten, naturvandring, hästar och visning av en bokskatt fanns också på agendan under den populärvetenskapliga veckan.

Stormen slet friskt i partytältet med  närmare 200 inbjudna gäster som samlats för inviga SLU Götala nöt- och lammköttsforskning. Men tältet stod stadigt förankrat, gästerna var nöjda och njöt av en utsökt lunch producerad på Götala herrgård med nötkött från just Götala.

Prins Carl Philip inledde sitt tal med:

– Det är med stor glädje jag befinner mig här i Götala i dag för att inviga det nya forskningsstallet. I över 50 år har Götala varit en viktig resurs för grundforskning inom nötköttsproduktion. Både som en betydelsefull del av SLU men också genom en mängd uppdrag från externa aktörer, både inom och utom landets gränser. (Talet finns i sin helhet på Sveriges Kungahus).

I den nya forskningsanläggningen bedrivs tillämpade försök på nötkreatur och får. Försöken kan handla om olika uppfödningsmodeller och gör det möjligt för forskarna att jämföra utfodring, bete, miljöaspekter och köttkvalitet. Tanken är bland annat att hjälpa producenter att öka lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Anna Hessle är samordningsansvarig på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning:

– Vi har ett stort externt samarbete med både näringslivet och andra lärosäten, SLU:s studenter kan komma på studiebesök under sin utbildning eller utföra sina examensarbeten. Huvudsakligen bedrivs forskningen med hjälp av externa finansiärer.

Som avslutning på dagen besökte prinsen Veterinärmuseet. Veterinär Göran Jönsson visade museet och berättade om Sveriges första veterinärskola, som grundades i Skara 1775 av Skaradjäknen och Linnélärjungen Peter Hernquist.

Mer om invigningen finns att läsa på SLU:s webb.

Forskarmöten

Övriga dagar under Smedjeveckan samlade forskare och allmänhet i flera forum. Det anordnades cafékvällar för allmänheten med temat ”Kaniner som mat – igår, idag och i morgon” samt lektionspass för naturbrukselever om köttvetenskap och precisionsodling.

Ett nordiskt forskarmöte om köttkvalitet hölls i början av veckan. Initiativtagare var Anders H Karlsson, professor i köttvetenskap:

– Vi har en gemensam historia och en lång tradition av samarbete inom en rad olika områden. I Norden bor totalt 25 miljoner människor vilket i ett globalt sammanhang är ett litet underlag för att bedriva forskning inom köttkvalitet. Det finns därför stor anledning att hitta samarbetsformer mellan de nordiska länderna.

Inbjuden till forskarmötet var dr Aarti Tobin från CSIRO Australien. Hon har erfarenhet av den australiensiska standarden för mätning av köttkvalitet baserat på konsumentnöjdhet. Dr Tobin höll flera föredrag under veckan där hon beskrev köttstandarden och hur den har bidragit till att man i Australien lyckats öka lönsamheten för nationellt producerat nötkött trots en minskad köttkonsumtion.

Arrangör för veckans forskarmöten var SLU:s samverkande partners Agroväst och Gröna Möten, ett mötesforum för utvecklingen av de gröna näringarna i Skaraborg, och Västra Götaland.

Boskapshandel

Gröna möten arrangerade också en naturvandring på Götala egendom. Götala betyder “alla götars ting” enligt Maria Vretemark, förste antikvarie vid Västergötlands museum.

– Man tror att det har funnits ett tempel här redan under förkristen tid. Det som idag kallas “Tempelbacken vid Götala” kan mycket väl vara den gamla tingsplatsen, säger Maria.

Flera spår i marker, arkeologiska fynd och uppgifter i skrifter kopplar till verksamheter på Götala idag, till exempel boskapshandel. Efter kristnandet och Skaras framväxt som kyrkligt och politiskt centrum ökade behovet av kött till en växande stadsbefolkning. Det var framför allt mängden nötkött som ökade under 1200-talet och framåt. Vid Brunsbo storäng ses tydliga spår av odlingssystem från så tidigt som stenålder och vikingatid.

Nyrenoverat Arkiv

Endast en invigning är inte tillräcklig! För att spetsa till en händelserik vecka passade man också på att inviga det nyrenoverade Arkivet med en riktig bokskatt med veterinärhistoria ända sedan 1700-talet.

Vid sin död 1808 hade professor Peter Hernquist testamenterat sitt bibliotek till Veterinärinrättningen i Skara. 1908 högtidlighöll Sveriges veterinärer att det förflutit 100 år sedan Hernquists död. Det gjorde man bland annat genom att samla in pengar för att  bekosta bygget av Arkivet som idag hör till Universitetsbiblioteket vid SLU. Tidens tand har gjort att såväl byggnad som böcker farit illa. Men nu är Arkivet i nyskick och böckerna är restaurerade. Det var en fin avslutning av veckan på SLU campus mitt i Skara. Men riktigt slut på Smedjeveckan var det inte än.

Hästival

På lördagen gick Hästivalen  av stapeln på Skålltorps ridanläggning strax utanför Skara. Här samlades hästar och folk i mängd. SLU-forskarna Jenny Yngvesson och Malin Axel-Nilsson pratade välfärd och hästbeteende.

Malin Tell, besökare, kommenterade föreläsningarna:

– Det är jätteviktig att skapa förståelse och ökad kunskap kring vilka typer av hästar det finns, vilken typ av häst passar man bäst med och hur kan jag agera för bäst samverkan med min häst. Forskning kring lösdrift är avgörande för att vi ska våga öppna upp och inte vara så stelbent konservativa när vi bygger ridanläggningar utan se till vad som är bäst för våra hästar.

TEXT: VANJA SANDGREN PUBLICERAD: 18 oktober 2018

Fakta:

Om Smedjeveckan

Smedjeveckan är ett återkommande arrangemang hos SLU i Skara sista veckan i september varje år. Smedjeveckan började som en studentaktivitet 1998 och målsättningen var att skapa en kreativ mötesplats mellan studenter och näringsliv.

 

Kontaktinformation