SLU:s skatter: Ultunamodell som 50-årsminne

Senast ändrad: 06 juli 2023
Modell av Ultuna som det är tänkt att platsen såg ut på 1930-talet, foto.

Lantbruksutbildningarna i Sverige har varit organiserade på en mängd sätt sedan de första startade på 1700-talet. Historien är tämligen brokig. Det är en lång räcka med institut, anstalter, skolor, institutioner, högskolor, styrelser, akademier och annat som banat väg för det som i dag är SLU.

Det fanns både privata som centrala initiativ till utbildningar och forskning. Verksamheter var tidigt knutna till det som i dag ses som självklara SLU-orter. Mycket fanns givetvis i huvudstaden men verksamheter där flyttades efterhand till Ultuna sedan lantbrukshögskolan bildades där 1932.

Till femtioårsjubileet av bildandet av Ultuna lantbrukshögskola 1982 gjordes en fantastisk modell över Ultuna som platsen såg ut 1932. Modellen gjordes av agronomstudenten Ann Sjölander och landskapsarkitekturstudenterna Patrik Tronde och Ann Fagerström på uppdrag av Lantbrukshögskolans studentkår.

De senaste åren har Ultuna genomgått dramatiska förändringar med alla de nya husen. Men det är varken den första eller sista stora omdaningen. Modeller och fotografier visar den ständigt pågående förändringen. Stillaståendet är en chimär.

Modell av Ultuna som det är tänkt att platsen såg ut på 1930-talet, foto. Modellen är gjord med en fantastisk detaljrikedom. Arrheniusplan var fortfarande en som man kan tänka sig vacker plats innan Kemihuset byggdes med sina groteska proportioner.

Modell av Ultuna som det är tänkt att platsen såg ut på 1930-talet, foto. Dagens Sylta (Ultunarestaurangen) var 1932 en fungerande ladugård. Strax norr om ladugården låg det enorma magasinet. Det är där Undervisningshuset ligger i dag. Där Ulls hus ståtar i dag låg det tre små röda hus. Kanske tjänstebostäder. Kanske med utedass.

Modell av Ultuna som det är tänkt att platsen såg ut på 1930-talet, foto. Tidigare låg ekonomiska institutionen som en värdig pendang till herrgården. När kemihuset byggdes förändrades platsen i grunden och det finstämda försvann.

Modell av Ultuna som det är tänkt att platsen såg ut på 1930-talet, foto. Foto taget från norr med det som i dag är Kunskapsträdgården i bildens högra nedre del.

Modell av Ultuna som det är tänkt att platsen såg ut på 1930-talet, foto. Det verkar ha legat någon sorts industri på norra Ultuna utmed Fyrisån.

Modell av Ultuna som det är tänkt att platsen såg ut på 1930-talet, foto. Tänk om det fanns en sådan här fin modell från varje århundrande. Då skulle man se den kontinuerliga men stötvisa förvandling Ultuna har genomgått genom tiderna. Det hade, minst sagt, varit intressant att se hur vikingarnas Ultuna såg ut.

Flygbild över Ultuna som visar hur platsen ser ut idag, foto. Ultuna 2015. Snart blir Ultuna en stadsdel i Uppsala – en del i världen. Det lantliga försvinner alltmer. Bygget av de första nya kvarteren i Södra staden har redan börjat på fälten intill. Förändringen av en plats är oerhört intressant. Husen får nya verksamheter. Nya hus tillkommer. Andra rivs. Vägar dras. Människor lever en kort sekund och försvinner som ett bloss. Nya föds som skapar sin värld. Spåren av det gamla finns länge kvar. Först synligt. Men allteftersom tiden går och århundrade läggs på århundrade begravs Det Som En Gång Var allt djupare i jorden. Foto: Mark Harris, Frozentime.

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt. Publicerad maj 2017.