SLU:s skatter: Mysteriet med den gamla kartan i konferensrummet

Senast ändrad: 04 september 2023
Gamla Alnarpskartan

I sökandet efter värdefulla arkeologiska fynd på campus Alnarp hittades information om att det hade funnits en karta över området från 1665 men som nu var försvunnen. Var hade kartan tagit vägen? Fanns det fortfarande kvar i Alnarp? För ett par år sedan gjordes en sensationell upptäckt, på en helt vanlig vägg, i ett helt vanligt konferensrum.

I det äldre huset på Sundsvägen 5, som kallas för Norra dubbelvillan (ja, en del säger också ”rektorsvillan”), har delar av LTV-fakultetens kansli sina lokaler. Här sitter bland annat fakultetsledningen, handläggare och annan administrativ personal. Konferensrummet på bottenvåningen används flitigt till olika möten och det var här inne som den gamla kartan över Alnarp, hängde inramad på en av väggarna. Ingen kan riktigt säga var den kommer ifrån och hur länge den har hängt här, men en sak är säker:

– Kartan har ett stort kulturhistoriskt värde. I Lantmäteriets databas har vi aldrig tidigare påträffat kartor över Alnarp som är äldre än 1711, så det här är alltså det äldsta originalet vi har just nu, berättar LTV-fakultetens arkivarie Anette Lenander.

Anette LenanderAnette Lenander är arkivarie på LTV-fakulteten och såg till att Alnarpskartan från 1665 hamnade i rätt förvaring. Foto: L. Jones

Hon får medhåll av Erik Hunter och Jan Larsson, de två personer som hittade den försvunna kartan i konferensrummet.

– Kartan är faktiskt den enda kända just nu, över den här delen av landet, från tiden då Skåne precis blivit en del av Sverige efter freden i Roskilde 1658, berättar Erik Hunter. Han och Jan Larsson är båda verksamma vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) och delar ett stort intresse för historia och arkeologi.

För ett par år sedan fick Erik Hunter och Jan Larsson tillstånd att söka igenom särskilda delar av campus och Alnarpsparken med metalldetektor, på uppdrag av Lantbruksmuseet i Alnarp. I samband med detta läste de Börje Karlssons bok ”Alnarpsparkens historia”, där en liten notering i marginalen berättade att det hade funnits en karta över Alnarp från 1665, som en gång varit SLU:s egendom, men som nu var försvunnen.

– Vi tyckte att det var konstigt att en så gammal karta bara kunde försvinna – den måste ju finnas någonstans – så vi gick till arkivet här i Alnarp och började leta. Här fanns många gamla kartor i olika skick, men tyvärr inte den vi sökte efter. Vi pratade med arkivarien [Anette Lenanders företrädare red. anm.] som kom på att det hängde en inramad karta i mötesrummet i Norra dubbelvillan, berättar Erik Hunter.

Alnarpskartan 1665Alnarpskartan ritades 1665 av lantmätare Nils Eriksson Njurén och är inte bara den äldsta kartan över Alnarp, utan också den äldsta skånska kartan som finns bevarad från den här tiden då Skåne precis blivit en del av Sverige. Originalet bevaras numera på Landsarkivet i Lund, men en kopia får hänga på väggen i konferensrummet i dess ställe. Foto: L. Jones

Väl i konferensrummet – ja, under ett pågående möte – upptäckte de till sin stora glädje att det faktiskt hängde en karta på en av väggarna – daterad 1665. Kunde detta vara den försvunna kartan? Ja, det var det, konstaterade Landsarkivet i Lund och dessutom var den mycket värdefull.

– Som statlig egendom måste den här typen av värdefulla historiska föremål förvaras på ett korrekt sätt, enligt arkivlagen. Dessutom finns det en risk att gamla kartor skadas av exempelvis solljus, berättar Anette Lenander som fick i uppdrag att se till att originalkartan hamnade i rätt förvar.

Erik Hunter och Jan LarssonErik Hunter och Jan Larsson (AEM) löste mysteriet med den försvunna kartan efter lite detektivarbete. De delar ett gemensamt intresse för historia och arkeologi och har fått särskilt tillstånd att söka efter fynd i Alnarp med metalldetektor. Foto: L. Jones

Det beslutades att den skulle föras till Alnarpsinstitutets arkiv på Landsarkivet i Lund och ersättas med en kopia. Anette Lenander fick kontakt med en specialistfotograf i Lund och bokade tid för fotografering:

– Jag hade fått en tid på morgonen hos fotografen innan han öppnade sin butik. Det var lite av ett äventyr eftersom att jag fick köra den relativt stora kartan till Lund med bil. Väl på plats bestämde vi att kartan fick fotograferas i ramen, eftersom att vi inte ville riskera att förstöra den om vi tog ut den. Det hela tog säkert ett par timmar för att hitta rätt vinkel och få till rätt ljus. En mycket intressant upplevelse! berättar Anette Lenander.

Det tog ett par veckor innan fotografen själv levererade den inramade kopian. Och nu hänger den i alla fall där igen, på väggen, i Norra dubbelvillans konferensrum – och det är nog inte många som har märkt att originalet bytts ut mot en kopia.

Gammal karta AlnarpErik Hunter och Jan Larsson (AEM) har jämfört flera olika äldre kartor med satellitbilder från Google maps. Jämförelsen visar att stora delar av landskapet är oförändrat. Exempelvis finns dammen, som kallas ”Plaskan”, kvar på samma plats som 1665. Enligt Landsarkivet i Lund avslöjar kartan också att det bland annat odlades havre i gärdena. Foto: L. Jones

TEXT: LOVISA JONES PUBLICERAD: 19 april 2017

Fakta:

Alnarpskartan i ett historiskt sammanhang

  • Efter Roskildefreden 1658 då Sverige erövrade Skåne övergick det tidigare danska "Alnethorp" i svensk ägo och blev kungsgården Alnarp, som även fungerade som boställe för landshövdingen. Alnarp ingick som egendom i Lomma socken, som bestod av byarna Lomma, Vinstorp och Karstorp.
  • Vid tiden för kartans konstruktion ägdes Alnarp, eller "Allerup", av greven och riksmarskalken Gabriel Gabrielson Oxenstierna (f. 1619, d. 1673), som under en period haft rollen som drottning Kristinas hovmarskalk.
  • Sveriges kung hette Karl XI (f. 1655, d. 1697), men som på grund av sin unga ålder regerade genom en förmyndarregering, ledd av änkedrottningen Hedvig Eleonora, rikskansler Magnus Gabriel De la Gardie och riksmarskalk Carl Gustaf Wrangel.
  • 1665 var Peder Pedersson Hammarsköld landshövding i Malmöhus län, under generalguvernören Gustaf Persson Banér som ansvarade för Skåne, Blekinge och Halland.
  • Lunds universitet grundades 1666 som en del i försvenskningen av Skåne.
  • Häxprocesserna nådde sin kulmen i Sverige 1668–1676 och under dessa år dömdes ca 300 kvinnor och män till döden för häxeri och trolldom.
  • Alnarpskartan är en geometrisk karta som ritades av lantmätare Nils Eriksson Njurén. Denna typ av karta brukade förr framställas genom mätning på mätbord och med direkt måttagning av vissa sträckor med mätstång och mätkedja. Denna typ av karta är oftast handritad och beskriver små landområden, byar och enstaka hemman.
  • Kartan har måttet 98 x 112,5 cm.
  • Erik Hunter och Jan Larsson (AEM) har jämfört olika kartor från olika tider, däribland kartan från 1665, med satellitbilder från Google maps, som visar att området nästan är intakt. Exempelvis fanns dammen (även kallad "Plaskan") ovanför parkeringsplatsen vid Alnarpsgården, här redan 1665. Likaså är de flesta vägarna i området i stort sett oförändrade. Enligt Landsarkivet i Lund avslöjar kartan att det bland annat odlades havre i gärdena.

(Källor: Wikipedia, runeberg.org, Regionmuseet Kristianstad, ne.se, mejeriteknisktforum.org, Landsarkivet i Lund).