SLU:s skatter: Gamla djur får nytt liv

Senast ändrad: 13 juli 2023

När VH-fakultetens institutioner flyttade in i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) under 2014 kom många gamla saker fram ur gömmorna, bland annat ett stort antal djurmodeller tillverkade i Tyskland på 1800-talet. Många öron och svansar har fallit bort och färg har flagnat av genom åren, men nu får djuren nytt liv!

Samlingen består av gipsmodeller av hästar, kor, grisar och får. En del av dem har använts i undervisningen vid dåvarande Veterinärinstitutet, senare Kungliga Veterinärhögskolan, som på den tiden låg vid Brunnsviken i Stockholm. Andra har köpts in till olika institutioner som 1932 kom att bilda Kungl. Lantbrukshögskolan. Några modeller finns också bevarade vid SLU i Alnarp (Alnarps Lantbruksmuseum).

Av de totalt 54 modellerna som idag finns på Ultuna är majoriteten tillverkade av Max Landsberg, en skulptör som verkade i Berlin under mitten och slutet av 1800-talet. Förutom de modeller som finns hos oss på SLU finns 15 stycken på Nordiska museet och 150 vid Universitetet i Leuven, Belgien, där de har använts i anatomiundervisning. Ibland kan de ses till försäljning på olika auktionssajter, och då med några hundra euro i utgångspris.

Restaureras och visas upp

SLU:s samling är alltså en riktig pärla som är värd att visa upp och tanken är nu att placera modellerna inom VHC, dels enstaka och dels i form av en samlad utställning. Innan samlingen kan visas upp offentligt behöver dock de flesta djuren restaureras, ett arbete som pågår och nu är inne i sitt slutskede.

Kristina Dahlborn− Det känns rätt och roligt att vi nu samlar alla våra nyrenoverade gipsdjur av olika arter och raser innanför vår entré till VHC så att de blir tillgängliga för alla, säger Kristina Dahlborn, dekan på VH-fakulteten.

Att modellerna är värda att bevaras och visas upp står helt klart, då samlingen är både ovanlig och värdefull. Själva restaureringen utförs av SLU:s konservator Carlo Tjernbäck. Han har tidigare gjort kvalificerade restaureringar av äldre oljemålningar för både VH-fakulteten och SLU centralt. Efter en lyckad pilotrenovering av en tjur i samlingen fick han uppdraget av VH-fakulteten att även ta sig an resten av modelldjuren.

Om allt går i lås kommer de nyrenoverade modellerna att visas upp på VHC i samband med VH:s fakultetsdag den 15 december.

Foto: Jenny Svennås Gillner, SLU

TEXT: CHARLOTTA LANTZ PUBLICERAD: 28 november 2016