SLU:s skatter - nya tider i arkivet

Senast ändrad: 10 juli 2023
Arkivet

Tidskrift för sporter - Sporren, från 1879, tillägnas alla manliga idrotter - saker har hänt sedan dess. Bland annat att tidskriften och 4000 andra trycksaker och böcker vid Veterinärmuseet i Skara är mögelsanerade. Och huset som samlingen härbärgeras i - Arkivet - är nyrestaurerat.

Strax öster om Veterinärmuseet, mitt på SLU campus i Skara står en liten kapell-liknande gul byggnad – Arkivet. Nu har huset fått nytt liv och ny inredning, tidsenliga Morristapeter ramar in specialsnickrade och äggtemperamålade bokskåp i karmosinrött och gult.

Bokskåpen härbärgerar samlingar av böcker tryckta före 1889, året då den sista Skaraveterinären utexaminerades. Det var cheferna för Veterinärinrättningen – Lars Tidén och N E Forssell som idogt samlat litteratur om allt från Skånes historia, resor till fjärran länder och svensk topografi till böcker om veterinärvetenskap och hippologi.

Uruselt bygge

Under hela 1800-talet kunde samlingen hittas här och var på campusområdet. Vid sekelskiftet 1900 tillträdde professor Wilhelm Hallander som chefveterinär, han samlade ihop pengar, bland annat från Skaraborgs hushållningssällskap, för att bygga Arkivet. 1908 stod det klart och litteraturen var samlad på ett och samma ställe inom ramen för Hernquistbiblioteket.

– Men huset var uruselt byggt, säger Göran Jönsson, (Jins), intendent vid Veterinärmuseet i Skara. En besökare rapporterade 1922 att bjälklaget var så illa mögelskadat och ruttet att man knappt vågade gå in i det och att böckerna ”kändes som nymanglat linne”.

Veterinärkåren tog då ett samlat grepp om sina historiska dokument och renoverade byggnaden, dock inte enligt konstens alla regler. Huset har stått på en odränerad grund, inte haft en fungerande ventilation och har någon gång målats utvändigt med plastfärg med påföljd att hela boksamlingen blivit mögelskadad.

Sanering 2000-tal

Men nu är vi på 2000-talet och genom SLU:s fastighetsavdelnings försorg har Arkivet renoverats enligt konstens alla regler. Grunden är väl dränerad och en ny ventilationsanläggning är installerad. Dessutom är huset nymålat med en för gamla byggnader specialtillverkad färg som andas. Med ekonomiskt stöd från Skaraborgs läns sparbank och museets vänförening har den vackra inredningen kunnat komma på plats.

Idag äger SLU-biblioteket boksamlingen och har bekostat renoveringen av böckerna. Alla 4000 slogs in enskilt i papper och transporterades till ett bokbinderi i Göteborg för sanering.

Veterinärmuseet ansvarar för den publika delen och personalen visar gärna upp samlingen. Så varför inte boka in en visning när du är i Skara?

Arkivet nyinvigdes under Smedjeveckan i september 2018, det tillhör SLU-biblioteket och är en viktig pusselbit för SLU i Skara. Här finns både historien och framtiden. I Svensk Veterinärtidning nr12/2018 finns en artikel om invigningen, skriven av Lars-Erik Appelgren.

TEXT: VANJA SANDGREN PUBLICERAD: 7 december 2018


Kontaktinformation