Mötet centralt för SLU:s utställare på SciFest

Senast ändrad: 25 oktober 2023
Scifest.

SciFest – en av Sveriges större vetenskapsfestivaler för skolungdom och allmänhet – hölls nyligen på Fyrishov i Uppsala. Många forskare var med och gav exempel på den spännande forskning som bedrivs vid SLU.

Det här var första fysiska SciFest efter pandemin, en gång genomfördes det digitalt och en gång ställdes det in.

– Det var fantastiskt att äntligen få ha SciFest på Fyrishov igen. Det är en sådan härlig energi i luften! Forskarna är så kreativa när det gäller att hitta på aktiviteter och besökarna är väldigt intresserade. Och särskilt roligt är det att vi gör det tillsammans med Uppsala universitet, säger Anna Lundmark som har i uppdrag att planera SciFest på SLU samt att vara representant i projektgruppen tillsammans med Uppsala universitet.

Det främsta målet med SciFest är att få barn och ungdomar intresserade av vetenskap i stort.

– Men vi vill så klart också väcka nyfikenhet så att de ska söka sig till högre akademiska utbildningar när det är dags. Roliga minnen från SciFest kanske gör att de tar steget och kommer hit till SLU.

Det är många forskares och studenters entusiasm som gör SciFest möjlig. En av forskarna är Alejandro Fonseca Cárdenas på institutionen för växtbiologi som tillsammans med kolleger deltog på SciFest.

– Jag har alltid lockats av att visa vetenskap och forskning, speciellt för barn och ungdomar. Nu hade vi ett program om växters färger och dofter. I vår monter skulle besökarna extrahera pigment från grönsaker och göra experiment med dem för att se deras mångfald. De skulle också se om de kunde säga vilken blomma det var fråga om genom att bara känna doften. Det var givetvis svårt men en del klarade det. Ibland med lite hjälp.

Hur upplevde du responsen från besökarna?

– Jag tror att de älskade det här. Det var experiment med mycket visuella resultat. Vi hade barn som kom med sina klasser under vardagarna och återvände med sina föräldrar på lördagen för att göra experimenten igen. Det var härligt att se, säger Alejandro Fonseca Cárdenas.

Han understryker också vikten av att någon på SLU är ansvarig för en aktivitet som SciFest, någon som kan ge råd och som håller i kontakterna med arrangören.

– Anna Lundmark har varit ett stort stöd för oss för att organisera vår aktivitet. Anna höll oss informerade, hjälpte oss med översättningar och tillhandahöll material som SciFest hade för att förbättra vår monter. Det var viktigt att få den hjälpen, säger Alejandro.

Anna Schnürer med kolleger på institutionen för molekylära vetenskaper hade en gemensam utställning med Uppsala vatten om källsortering och biogas.

– Vi informerade om att matavfall som sorteras i hemmen används för att göra biogas och organiska gödningsmedel. Vi visade en biogasreaktor i miniformat där de kunde se bakterierna som gör jobbet i reaktor. För att illustrera användningen av biogas som fordonsbränsle hade vi en vägbana med bilar som var placerade efter hur långt de kunde åka på en viss mängd av ett visst avfall.

Anna Schnürer ser fördelarna i att vara med på mässor också i ett större perspektiv.

– SLU behöver fler studenter och SciFest är ett utmärkt tillfälle att visa upp sig för att väcka intresse hos framtida studenter. Många i stan vet inte ens att SLU finns. Vi borde vara fler som engagerar oss i att föra ut forskning och utbildning till barn och ungdomar. De som är engagerade är de som redan har ett genuint intresse av kommunikation och kunskapsförmedling, avslutar Anna Schnürer som redan funderar över hur de kan förbättra utställningen till nästa år.  

Text: Mårten Granert-Gärdfeldt.
Foto ingressbild: Anna Lundmark.
Åter till Vårt SLU.

Mångfalden av daggmask och bin överraskade på SciFest

Vill du läsa lite mer om SLU:s framträdande på SciFest kan du göra det här

Fakta:

SciFest är en vetenskapsfestival i Uppsala med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Det första SciFest ägde rum 2012 i regi av Uppsala universitet.

Från och med 2020 samarrangeras SciFest av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. SciFest hålls under tre dagar där två är reserverade för skolorna. Den tredje dagen är öppen för allmänheten.

Årets upplaga var den första som hölls i slutet av september i stället för månadsskiftet februari–mars.