Bevarat tidsdokument från Alnarp

Senast ändrad: 11 juli 2023
Fotoalbumet från 1942, foto.

Rådigt ingripande och en känsla för sakers värde räddade ett fotoalbum från Alnarps lantbruksskola från 1942. Albumet finns nu i tryggt förvar i Alnarpsarkivet.

– Det finns absolut ett historiskt värde i detta album. Det är ett fantastiskt tidsdokument. Inte minst är det kontextbyggande, säger arkivarie Douglas Gunnarsson i Alnarp som tog emot albumet i höstas.

Eftersom albumet har inkommit till SLU, som är en myndighet, är det nu en allmän handling som personer kan begära ut och studera närmare. Nu finns albumet i Alnarpsarkivet och ska göras tillgängligt och sökbart.

Att fotoalbumet över huvud taget finns på SLU i Alnarp beror på ett rådigt handlande av Patrik Christensson i Tingsryd och hans sinne för äldre böcker. Patrik såg albumet ligga slängt i en container men insåg snart dess kulturhistoriska värde och tog hand om det. Efter några turer med medarbetare både på Ultuna och i Alnarp fick Patrik till slut kontakt med Douglas och donerade albumet till SLU. Nu finns albumet där det hör hemma och det känns bra för mig, har Patrik meddelat.

– All heder åt Patrik som har lagt ner all denna energi på detta. Jag är djupt tacksam. Bilderna tillför så mycket till platsens historia och själ. Det är det här arvet som SLU har i sin ryggsäck och det är utmärkt när det kan bli så tydligt som nu, säger Douglas.

Arkivarie Douglas Gunnarsson håller i fotoalbumet, foto. Arkivarie Douglas Gunnarsson tog emot albumet av Patrik Christensson tidigare i höst. Nu är det i tryggt förvar.

Läs mer om Alnarps lantbruksskola och andra av SLU:s föregångare på Wikipedia

Foto: Mats Svensson.
Text: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Till Vårt SLU