På jakt efter Svea

Senast ändrad: 13 juli 2023
Svea

Fisk, yngel, syrefria bottnar och havskräftors bohålor är vardag för de som arbetar på R/V Svea, SLU:s forskningsfartyg, som varit i bruk snart ett par år.

Idag lokaliseras R/V Svea till västkusten. Strax utanför Frillesås ses en liten, liten markering på sjökortet som uppdateras i realtid. Det är Svea!

Alla fartyg har ett MMSI-nummer, Maritime Mobile Service Identifier som identifierar fartyg vid kommunikation, Sveas är 265009000. På www.marinetraffic.com eller www.vesselfinder.com  är det lätt att hitta henne. 

Svea anlände till hemmahamnen i Lysekil sommaren 2019, det var en dramatisk start på resan till Sverige från Vigo i Spanien där fartyget byggdes, ett fel på framdrivningssystemet ställde till det.

Men så slutligen, framme i Sverige var det dags för namngivning med kunglig glans, Kronprinsessan Victoria kastade galant en spansk cava i skrovet och Svea var redo för tjänstgöring.

Expeditioner

Tjänstgöring handlar det om varje dag. Sedan september 2019 har Svea varit ute på 26 expeditioner. Och 2021 är 22 expeditioner planerade med över 200 dagar till sjöss.

Mattias Sköld är forskningssamordnare på Svea och arbetar som forskare på SLU Aqua i Lysekil.

– SLU Aqua är mycket aktiva på fartyget och genomför trålning och ekolodning efter fisk för att samla in data om mängden fisk och fiskyngel på sex tvåveckors expeditioner under året. Syftet är att ta reda på fiskbeståndens status som används för beskriva utvecklingen av miljötillståndet och för att ta fram råd om hur vi mycket vi kan fiska på ett hållbart sätt, berättar Mattias.

Andra undersökningsmetoder är filmning av havsbottnar för att räkna bohålor av havskräfta, det görs i Skagerack och Kattegatt. Att uppskatta mängden bohålor är det bästa sättet att göra beståndsuppskattningar för denna art då den inte med provfisken fångas så bra eftersom en stor del av populationen helt enkelt är nere i sina bon.

– Undersökningar görs också av djurlivet i marina skyddsområden. Det gör man med hängande kamerasystem och så kallade ROV:er dvs, fjärrstyrda undervattensfarkoster som kan manövreras på stora djup och arbeta ihop med Sveas positionerings- och navigationssystem.

En expedition, MPA – maps, följer upp biologisk mångfald och fiskeregleringar i marina skyddsområden, 2019 var det i djupområdet Bratten, 2020 utsjöbankarna i Kattegatt och 2021 navigeras Svea till Kosterhavets nationalpark. Sen återkommer expeditionen till de olika områdena vart tredje år.

– Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrack. Här finns bland annat branta, djupa hårdbottnar där hornkoraller och många andra sällsynta arter finns i särskilt skyddade zoner. Bratten är samtidigt ett mycket aktivt yrkesfiske i området efter fisk och räka, säger Mattias.

SMHI och Svea

SMHI använder Svea vid cirka 12 expeditioner per år. SMHI:s oceanografiska enhet fokuserar på miljöövervakning runt Sverige. Man kontrollerar bland annat övergödning, utbredning av syrefria bottnar, försurning av haven, marinbiologi och klimatförändringar.

Expeditionsrapporter läggs kontinuerligt ut på Havsmiljö i kust och hav | SMHI. I den senaste, från mars 2021, ser man att ytvattentemperaturen i Östersjön och Västerhavet höll sig, vid de flesta stationer, mellan 2,5 till 4 grader Celsius. Det anses som normalt för årstiden.

Pandemin påverkar

– Coronapandemin har inneburit särskilda utmaningar för arbetet ombord på Svea där alla lever och arbetar tillsammans under perioder av en till två veckor. Besättning och forskare är bosatta i olika delar av landet och besättningsbyten sker ungefär varannan vecka av de två arbetslag som omväxlande är i tjänst, berättar Mattias

Vid byte av besättning och när en ny expedition med forskare går ombord görs sedan hösten 2020 ett snabbtest för pågående infektion. Detta som en extra förebyggande åtgärd för att minimera risken för smitta ombord.

– I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har tagit fram rutiner med hygien och att minimera avstånd. Vi har inte haft någon smitta ombord ännu.

Använd Svea – Forskarveckan

Under en expedition den 25–29 oktober 2021 kan forskare från alla svenska lärosäten och institut kostnadsfritt få en plats på fartyget. Det som krävs är en projektansökning som ska vara inne senast 13 juni. Unik möjlighet – kostnadsfri forskning på R/V Svea | Externwebben (slu.se).

 
 

TEXT: VANJA SANDGREN PUBLICERAD: 4 maj 2021

Fakta:

Om R/V Svea

  • R/V Svea ett svenskt statsfartyg som ägs av SLU och används främst av SLU och SMHI.
  • Sjöfartsverket står för drift och underhåll.
  • Fartyget används för forskning och miljöanalys, framför allt i Östersjön, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön. Fartyget kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning.
  • R/V Svea är närmare 70 meter lång och 16 meter bred. Hon designades av norska Skipsteknisk AS i Ålesund och byggdes av Armonvarvet i Vigo i Spanien 2017 till 2019.
  • R/V Svea drivs av förnybar HVO-diesel och har en maxfart på 13,5 knop.
  • Besättningsmän och expeditionsdeltagare bor i enkelhytter. Just nu byggs det fyra nya hytter med två kojer i vardera, vilket innebär att det kommer att finnas plats för 32 personer.
  • För att undvika störningar på fisk och andra organismer i havet samt de känsliga ekoloden är Svea byggd för att minimera störningar av buller från fartyget.
  • I arbetsbåten för åtta personer sker transporter till och från fartyget för enklare provtagningar i grundare områden mm.
  • Det finns flera laboratorier ombord. I fisklaboratoriet sorteras och analyseras fisk, i våtlaboratoriet sker provtagning av plankton, vatten och sediment och i instrumentlaboratoriet analyseras fisklarver och plankton. I andra laboratorier hanteras sedimentprover, vattenprover och näringsämnen.

Filmer, Skansen och för tekniknörden

På R/V Sveas hemsida träffar du Sveas kapten, vandrar runt på fartyget och hittar fler bilder från expeditioner, utrustning och samverkan.  Filmer om R/V Svea | Externwebben (slu.se)

Har du inte möjlighet att träffa på Svea i levande livet går det alltid att besöka Skansen.

På Baltic Sea Science Center finns fartyget i en mindre modell. Baltic Sea Science Center | Skansen.se

SLU och Baltic Sea Science Center https://www.slu.se/bssc

För tekniknörden finns det massor av tekniska detaljer, det är bara att grotta ner sig i allt från vinschar till motorer, propellrar och akustiska undervattensinstrument: Fakta om fartyget | Externwebben (slu.se) 

Andra expeditioner

BITS

BITS genomförs två gånger om året, under första och sista kvartalet, i samarbete med ett antal andra östersjöstater. Syftet är att samla in data om populationer av torsk och flundra. Information registreras om all fisk som fångas under expeditionen.

BIAS

BIAS är expeditionen där mängden sill och skarpsill i havet uppskattas med hjälp av trålfiske, sonarer och ekolod. Den genomförs varje år i september eller oktober och är ett internationellt åtagande som samordnas av Internationella havsforskningsrådet, Ices. 

Kontakter på fartygsenheten

Lasse Thorell, enhetschef,
018-67 15 07

Mattias Sköld, forskningssamordnare, värt att veta,
010-478 40 46

Björn Lindell, fartygssamordnare,
018-67 15 46, 073-08 69 886

Kontaktinformation