Öppen kurs om mat och klimat

Senast ändrad: 02 januari 2024

Nu blir det lätt för alla uppdatera sig på hur maten påverkar klimatet. En nätbaserad kurs finns som MOOC (massive open online course).

Det är SLU Menys kurs Mat och Klimat, som i början av året släpptes som en öppen kurs.

– Det känns bra att vi kan erbjuda en kurs som går igenom det mesta, från grundläggande kunskap kring växthuseffekt till hur olika livsmedel påverkar klimatet. Förhoppningen är att den kommer att användas av alla som är intresserade av att förstå mer kring sammanhanget mellan maten och klimatet, berättar Maria Lingaas som är utbildningsledare vid SLU Meny.

– Den språkliga nivån ligger på gymnasienivå, vilket går hand i hand med den tillgänglighet som myndigheter rekommenderas att ligga på i sina texter. Vår förhoppning är att kursen ska nå ut till många och gärna användas även på gymnasiet. Det här skulle kunna bli en bra instegströskel för unga att bli intresserade av att förkovra sig i frågor som är kopplade till klimatet och hitta vidare till de utbildningar som finns här på SLU.

Folkbildande syfte

Kursen Mat och Klimat togs fram första gången i samarbete med forskare på RISE (Research Institute of Sweden). Nu har kursen blivit uppdaterad och den här gången är det en grupp ämnesexperter från SLU som granskat, uppdaterat och kompletterat kursinnehållet. En av dem är Elin Röös och hennes kolleger på Institutionen för energi och teknik.

– Många är intresserade av matens påverkan på klimatet och det förekommer också en del missförstånd. Då är det bra att det finns en sån här kurs som är tillgänglig för alla!, säger Elin Röös.

SLU:s utbildningsnämnd har finansierat omarbetningen från vanlig digital kurs till MOOC (massive open online course). MOOC:en Mat och Klimat går i linje med regeringsuppdraget till ett antal lärosäten, däribland SLU, att ta fram och erbjuda öppen nätbaserad utbildning som kan stödja samhällets klimatomställning. Detta för att ”fylla ett folkbildande syfte och dessutom inspirera människor att studera vidare”. MOOC:arna ska vara öppna för alla och inte kräva några förkunskaper.

Pedagogisk modell

Kursen bygger på korta moduler enligt den pedagogiska modell som SLU Meny arbetat med sedan början av 2000. Varje modul bygger på ett case, ett verklighetsbaserat exempel. Casemetodik handlar om att skapa realistiska situationer med syfte att stimulera deltagarnas intresse. Casen är indelade i flera delar och i anslutning till varje del finns teoriavsnitt samt för- och efterquiz där syftet är att deltagaren ska få direkt feedback på sitt lärande. Varje modul avslutas med förbättringsförslag att konkret påverka sitt eget beteende. Kopplat till varje case finns dessutom en reflekterande frågeställning. Slutquizzet, där frågor slumpas från hela kursinnehållet, ger omedelbar återkoppling och vid godkänt resultat kan deltagaren själv skriva ut sitt kursintyg.

I kursen varieras arbetsformen kontinuerligt mellan inläsning och bearbetning av fakta. Detta förebygger enformighet och gör deltagaren mera aktiv. Vid distansstudier är det lätt att deltagaren känner sig isolerad och tappar motivationen. Tanken med valet av kursupplägg är därför att engagera och motivera, förklarar Therese Östrand, datapedagog vid SLU Meny, som tillsammans med Maria Lingaas och kommunikatören Anna-Karin Johnson har producerat kursen.

SLU Meny har utvecklat webbaserade utbildningar i tjugo år.

– Pedagogiken har förändrats parallellt med teknikutvecklingen och deltagarnas stigande teknikvana. Mat och Klimat är SLU Menys första MOOC, säger Maria Lingaas.

– Öppna lärresurser ser vi som en viktig förutsättning för det livslånga lärandet.

Text: Anna-Karin Johnson

Till Vårt SLU.