Omställningen till att undervisa online – några reflektioner

Senast ändrad: 13 juli 2023
Roger Pettersson

Länge önskade jag mig mer fart på digitaliseringen av undervisningen. I mitten av 90-talet läste jag mina första kurser i distanspedagogik och alltsedan dess har jag ibland varit frustrerad över att digitaliseringen av undervisningen inte gått snabbare i Sverige! Sedan kom Corona!

På en vecka skulle universitetet ställa om till digital undervisning. Om jag tidigare tyckt att det gått lite för långsamt med digitaliseringen fick jag nu mitt lystmäte!

Plötsligt fylldes mina dagar av krismöten via programmen Zoom och Teams. SLU:s ledning mobiliserade snabbt krisgrupper och institutioner, avdelningar, kanslier och SLU-biblioteket började tillsammans hjälpas åt på ett fantastiskt bra sätt.

Det som egentligen inte borde gå gjordes! Lärare la om sin undervisning, lärde sig Zoom och studenterna anpassade sig till läget. Jag är imponerad vilken stor kreativitet det finns bland SLU:s lärare och vilket tålamod våra studenter visat.

Fördelarna med att vår avdelning lärande och digitalisering, har en samlad kompetens inom pedagogik, utbildningssystem och media i undervisningen blev i och med krisen också uppenbar – lärarna behövde svar på alla dessa delar samtidigt – och det snabbt. Det vi inte hann med i fråga om systemsupport tog IT-avdelningen också hand om på ett föredömligt sätt. Jag törs dock inte tänka på vad som hänt om vi inte hunnit lansera Zoom precis innan allt detta började.

Alla lärosäten har också visat en stor öppenhet i att dela goda idéer och material, och i våra nationella nätverk diskuteras det nu livligt kring frågor som rör allt från digital examination till hur vi ska hantera olika scenarier i höst.

En omställning som denna har givetvis inneburit mycket jobb och stora utmaningar – både för oss i administrationen men framför allt för våra lärare och studenter. Så här långt tycker jag nog att man kan säga att det gått över förväntan med tanke på omständigheterna. Detta hade inte varit möjligt utan ett fantastiskt stort engagemang bland alla inblandade.

Ett första digitalt språng på SLU har alltså skett – vad händer sen?!

Även om ett första digitalt språng nu har tagits på SLU så måste lärarna fortsätta att stöttas och SLU:s kurser behöver utvecklas vidare för att verkligen utnyttja möjligheterna med digitaliseringen. Vi måste alla hjälpas åt att förvalta och utveckla våra nyvunna lärdomar för att skapa ett ännu bättre SLU!

 

TEXT: ROGER PETTERSSON PUBLICERAD: 21 april 2020


Kontaktinformation