Ökad mångfald på Campus Alnarp

Senast ändrad: 13 juli 2023
Blommor som blommar från juni till september, foto.

SLU:s odlingsenhet i Alnarp har sedan några år tillbaka arbetat med att öka biodiversiteten, det vill säga den biologiska mångfalden, på campus och det har verkligen gett resultat. Ekosystem och biologisk mångfald är ett av de globala målen för Agenda 2030.

Exempel på åtgärder som genomförts är etablering av insektshotell, att lämna kvar ved i fält och park, tomma fält sås in med gröngödsling och att minska traditionellt klippta gräsytor till förmån för högt gräs och ängar.

Svandammen i södra delen av Alnarpsparken restaurerades tack vare en donation från sällskapet Alnarpsparkens vänner sommaren 2022 för att öka vattenspegeln.

– Vattenmiljöer är mycket viktiga för mångfalden liksom att plantera buskar och perenner med varierande blomningstid vilket tillför fler pollen- och nektarväxter under hög- och sensommaren, förklarar Alexandra Nikolic som är driftchef på odlingsenheten.

Ett tecken på att arbetet har varit framgångsrikt och att Alnarpsparken väcker intresse är att Lunds entomologiska förening valde att göra sin årliga inventering av insekter där.

Den ettåriga biåkerblandningen består av nektar- och pollenväxter och blommar från juni till september, foto.

Den ettåriga biåkerblandningen består av nektar- och pollenväxter och blommar från juni till september.

Ettårig honungsört ger snabb marktäckning, foto.

Ettårig honungsört ger snabb marktäckning.

Blomsterremsor i äppelodling, foto.

Blomsterremsor i äppelodling. Växtblandningen består av 40 procent örter och 60 procent gräs.

Svandammen, foto.

Svandammen.

Text: Mats Svensson och Alexandra Nikolic.
Foto: Alexandra Nikolic.

Tillbaka till Vårt SLU.