Ny led-belysning i Lövstaladugården

Senast ändrad: 04 oktober 2023
Tre kor ligger och vilar sig i ladugården på Lövsta i den nya LED-belysningen, foto.

Försämrad arbetsmiljö och höga underhållskostnader är några av orsakerna till att lysrörsbelysningen nu byts ut till led-belysning i koladugården på Lövsta forskningscentrum. Installationen blir klar i början av november. Led-belysning har lägre energiåtgång och längre brinntid jämfört med lysrör. Korna tycker om ljus men vill ha mörkare på natten för att trivas och få en bra produktion. Det visar SLU:s egen forskning.

– Lysrören håller inte mer än något år i den här miljön. Efter att stallet varit i drift i närmare tio år har vi fått problem med att det kommer in fukt i armaturerna vilket gör att jordfelsbrytaren slår ifrån så det blir mörkt i delar av ladugården och det är ett elände att hitta var felet sitter. Det tar årligen en person ett par veckor att byta alla trasiga lysrör. Så kan vi inte ha det nu när det finns så bra alternativ, säger driftchef Mats Pehrsson på Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala.

Många fördelar med led

För att få en bättre belysning och bättre arbetsförhållanden byts nu alla lysrör ut mot led-lampor. De är bättre ur många olika aspekter.

– Ja, listan på fördelar är lång. Framför allt har led-lampor lägre energiförbrukning och håller mycket längre. Drifttiden är omkring sex år. Led-lampor ger full effekt direkt. De har alltså ingen uppvärmningstid och vi kan styra varje lampa individuellt. Plus att de är dimbara. Vi gör även lamporna sänkbara så rengöring eller byte kommer inte vara något problem i framtiden. Vi kommer att kunna stå på golvet och göra jobbet.

Mats planerar också för att sätta in ett program som styr belysningen. Lamporna ska vara tända mellan klockan 5 på morgonen och 9 på kvällen. Därefter ska lamporna ställas in på den svagare nattbelysningen. Omställningen ska kunna ske gradvis och automatiskt.

Uppsättningen av lamporna ska vara klart i början av november. De kan börja användas direkt när alla lampor är inkopplade. De gamla lysrören får vara kvar till i sommar. Det blir smidigare att ta ner dem när korna går på bete.

Forskning om led-belysning

Doktorand Sofia Lindkvist, foto.Just nu pågår ett forskningsprojekt om effekten av led-belysning till kor som leds av Sigrid Agenäs och som sträcker sig till 2023. Två försök har gjorts på Lövsta. Projektet syftar till att studera effekten av led-belysning på kornas mjölkproduktion, hormoner och aktivitet. Det har länge varit känt att ljus påverkar mjölkavkastningen om dagen förlängs med hjälp av lampor. Effekten avtar dock om det är ljust dygnet runt.

– Det måste vara en variation i ljuset för att det ska bli någon effekt. Därför är det bra med svagare belysning under natten. Men vi har inte sett någon skillnader när det gäller färgen på ljuset. Vi har provat med blått, vitt och rött ljus men inte sett någon skillnad i kornas avkastning, foderintag eller aktivitet, säger Sofia Lindkvist som är doktorand i led-projektet.

Tre kor ligger på båspallen. Det är ny belysning i ladugården på Lövsta och arbetsmiljön har förbättrats, foto. Arbetsmiljön för djurskötarna blir bättre när det blir ljusare. På bilden är lysrören släckta och ljuset kommer enbart från den nya led-belysningen.

Led-lamporna sitter på 6–7 meters höjd, de gamla lysrören på 3 meter. Led-lamporna är sänkbara så att byte och rengörning går smidigt, foto. Led-lamporna sitter på 6–7 meters höjd, de gamla lysrören på 3 meter. Led-lamporna är sänkbara så att byte och rengörning går smidigt.

En elektriker har hissat upp sig i ladugården för att satta de nya LED-lamporna på plats, foto. Elektrikern Marcus Lentenius hissar upp sig för att sätta upp lamporna på plats. Här stod tidigare mjölkningskarusellen.

Forskning om lysets inverkan på djuren. Några kor står i rött sken och några i blått, foto. Korna fick stå i fem veckor i olika ljus i ladugården på Lövsta men någon skillnad kunde inte upptäckas vad gäller till exempel avkastning, foderintag eller aktivitet. Foto: Sofia Lindkvist.

Text och foto av Mårten Granert-Gärdfeldt. Publicerad oktober 2020.
Foto Sofia Lindkvist: Jenny Svennås Gillner.