SLU:s skatter: Uppsalas förste ekonomiprofessor bakom unik modellsamling

Senast ändrad: 05 juli 2023
En liten trämodell av en såmaskin, foto.

På Ultuna finns flera utsökt snidade redskapsmodeller utställda. De har en mycket intressant och fascinerande historia som tar sin början redan i mitten av 1700-talet.

I Undervisningshuset och i MVM-huset på Ultuna finns samlingar av små modeller av jordbruksredskap. De hade samlats in av Uppsala universitets båda ekonomiprofessorer Anders Berch och Johan Lostbom. Modellerna användes i undervisningen fram till början av 1800-talet men universitetet tyckte efter hand att andra kunde undervisa i de mer praktiska göromålen och 1862 donerades samlingen till det nybildade Ultuna lantbruksinstitut, alltså det som drygt hundra år senare blev SLU.

Det växande intresset för näringslivet

Men upprinnelsen till modellsamlingen är alltså de båda ekonomiprofessorerna som parallellt byggde upp var sin samling. De slogs ihop först när de donerades till lantbruksinstitutet. Den mest tongivande var Anders Berch.

Det växande intresset för näringslivets utveckling under 1700-talets första hälft gjorde att universitet i Europa hade börjat diskutera behovet av professurer i ekonomi. Den tanken uttryckte också Uppsalastudenten Anders Berch i sin avhandling 1731 ”Om hur man befrämjar fosterlandets lycka genom ekonomi”. Berchs idé var att genom att höja statusen på ekonomiämnet skulle unga män komma till universiteten och lära sig de praktiska och teoretiska färdigheter som är nödvändiga om man ska engagera sig i handel och näringsliv.

”Ekonomi – är det ens ett ämne?”

Anders Berch utsågs till professor i ekonomi vid Uppsala universitet 1741. De gamla professorerna tyckte dels att ekonomi inte var något riktigt ämne, dels att Berch fått sin professur på politiska i stället för på vetenskapliga meriter. Och självaste Carl von Linné tyckte att ekonomiämnet var ett naturvetenskapligt ämne som inte skulle ligga under den juridiska fakulteten. Resultatet blev att det 1759 inrättades ytterligare en professur i ekonomi. Den förste innehavaren blev Johan Lostbom.

Det förväntades att Anders Berch i sin forskning och undervisning skulle utreda Sveriges politiska ekonomi med tyngdpunkt på näringslivet. Han kom att intressera sig speciellt för jordbruket och han försökte främja utvecklingen. Som ett led i studierna i ekonomi öppnade Anders Berch 1754 en samling med föremål som han tyckte hade bäring på ekonomi.

Samlingen fick namnet Theatrum Œconomico-Mechanicum och fanns i huset där den nationalekonomiska institutionen hade sitt säte vid Gamla torget i Uppsala. Syftet med Berch samlande var att han skulle använda modellerna i undervisningen. Det var brist på både läroböcker som undervisningsmaterial. Utöver jordbruksredskap och tygprover bestod samlingen av sten- och träprover, bomull, lin, porslin och mycket mer.

Även den andra ekonomiprofessorn Johan Lostbom hade intresse av jordbruksredskap och inrättade en modellsamling efter Berchs förebild. Den blev dock aldrig så omfattande som hans.

Båda dog och intresset falnade

Intresset för modellsamlingarna avtog sedan Berch dött 1774 och speciellt sedan även Johan Lostbom avlidit 1802. Frågor uppstod vad man skulle göra med föremålen. Lösningen blev alltså att man donerade samlingen till Lantbruksinstitutet*. Under 1970-talet katalogiserades modellerna och varje redskap är beskrivet med text och bild. Modellerna föreställer främst svenska redskap men det finns även utländska – speciellt finska, som var en del av Sverige vid den tiden.

Nu finns lejonparten av modellerna att beskåda högst upp i WVM-huset. Det är institutionen för energi och teknik som har ansvaret. Återstoden av samlingen finns i Undervisningshuset.

Tänk om de människor som karvade dessa små modeller kunde se dagens redskap. Bara tänk den tanken.

En liten träd modell av en lie, foto. En utsökt snidad liten lie, ungefär 15 centimeter lång. Foto: Jenny Svennås Gillner.

En treradig såmaskin, foto. En treradig såmaskin från Schweiz. Annars var de flesta modellerna från Sverige, vilket inkluderar Finland, som var svenskt på 1700-talet. Foto: Jenny Svennås Gillner.

En liten modell i trä av en äldre harv, foto. En vackert snidad harv. Foto: Jenny Svennås Gillner.

En liten modell av en plog, foto. Ett årder med vändskiva av trä. Foto: Jenny Svennås Gillner.

Modellskåp, foto. Modellsamlingen i MWM-huset. De återstående modellerna finns i Undervisningshuset. Foto: Jenny Svennås Gillner.

Montern i Undervisningshuset som exponerar modeller av lantbruksredskap, foto. Montern i Undervisningshuset som visar de fantastiskt vackra modellerna. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Bildspel

*Ett riksdagsbeslut om att inrätta ett statligt lantbruksinstitut på Ultuna fattades 1840 men institutet kunde ta emot sina första studenter först 1848. Ett annat lantbruksinstitut inrättades i Alnarp 1862. De båda instituten ombildades 1932 till lantbrukshögskolor. Och 1977 bildades SLU. (Källa: Wikipedia.)

Man kan så här i efterhand tro att historien är rätlinjig men det är den aldrig.

Text: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Åter till Vårt SLU