På historisk vandring med kung Carl Gustaf

Senast ändrad: 07 september 2023
Kung Carl Gustaf är bjuden på en historisk vandring på Djurgården i Stockholm, foto.

Kung Carl XVI Gustaf har i år varit Sveriges statschef i 50 år. Avdelningen för agrarhistoria vid institutionen för stad och land ville visa sin uppskattning av kungens arbete som statschef i dessa 50 år.

Därför erbjöds kungen den 4 september en historisk fältvandring i Kaknäs-Rosendalsområdet på Kungliga Djurgården i Stockholm. Vandringen tog fasta på mindre uppmärksammade men värdefulla historiska platser.

Vandringen gick mellan gravfält från yngre järnåldern och förhistoriska husgrunder. I området fanns på vikingatiden de tre gårdarna Kaknäs, Vädla och Valmundsö. Clas Tollin på agrarhistoria berättade insiktsfullt om de tecken som historien har lämnat men som man oftast behöver just en guide för att få syn på. En knappt skönjbar fördjupning i marken blir den nutida resten av en å, en öppning bland träden visade var den gamla vägen gick.

Det var Karl XI som i slutet av 1600-talet omvandlade Djurgården från att vara ett jordbruks- och beteslandskap till en inhängnad jaktpark.

Vandringen gick i strålande solsken vilket givetvis helt satte sin prägel på tillställningen.

Nationalstadsparken

Djurgården ingår i det som heter nationalstadsparken och som sträcker sig upp mot Haga och Ulriksdals slott. Det är ett någorlunda sammanhängande grönområde men som stundtals smalnar av mellan Stockholms växande bebyggelse.

Läs mer om nationalstadsparken här på Fastighetsverkets sida, eller här på Länstyrelsen i Stockholms sida, som är mer utförlig.

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt
Åter till Vårt SLU