Kulturhistoriskt värdefullt konstverk blir kvar på Ultuna

Senast ändrad: 06 juli 2023
Konstverket Djungeln vaknar av Gunnar Nylund, foto.

När SLU just hade bildats 1977 placerades konstverket Djungeln vaknar i Undervisningshuset vid biblioteket på Ultuna. Under det senaste året har verket uppmärksammats extra då det fanns förslag på att flytta det på grund av motivets karaktär.

Placeringen på Ultuna berodde på att Lantbrukshögskolan, en av SLU:s föregångare, hade haft ett mångårigt internationellt engagemang i Afrika. I samband med ett besök från just Afrika i april förra året höjdes röster i SLU:s ledning att verket skulle tas bort från sin plats. Man menade att det gick att tolka in ett kolonialt och kanske rasistiskt motiv i konstverket.

Scen från paradiset

Verket är gjort av konstnären Gunnar Nylund 1946. Det anses vara ett av hans absolut främsta med stort kulturhistoriskt och konstnärligt värde. Motivet föreställer en scen från paradiset där djuren och människorna lever i fredlig harmoni, sida vid sida. Valet av motiv ska ses mot bakgrund av att det just hade blivit fred efter Andra världskriget. Världen låg i ruiner och krigets alla fasor hade uppdagats.

När planerna på verkets flytt blev kända förra våren blev det reaktioner. Många tyckte det var väldigt tråkigt att det skulle behöva flyttas från Ultuna. SLU:s ledning, tillsammans med Statens konstråd och Akademiska hus, som äger verket, diskuterade möjliga lösningar, till exempel en annan placering på Ultuna. Verket är stort och svårplacerat, det mäter 3,1 × 2,6 meter och väger 2,5 ton och om Nationalmuseet skulle tagit hand om det skulle det ha magasinerats.

Med förklarande text

SLU:s ledning beslutade nu i januari att Djungeln vaknar ska vara kvar på sin plats. Det finns nu också en förklarande text i anslutning till konstverket där verket sätts in i sitt sammanhang.

– Det känns väldigt roligt att verket får vara kvar. Djungeln vaknar andas en optimism och framtidstro och visar på människans möjligheter, ett konstverk som därför speglar de visioner som SLU står för, säger Teresa de Mendonça som är konsthandläggare på SLU.

Konstverket Djungeln vaknar av Gunnar Nylund, foto.

Text av Mårten Granert-Gärdfeldt. Publicerad februari 2019.

Fakta:

Djungeln vaknar

  • Tillverkad vid Rörstrand i Lidköping 1946.
  • Konstnären är Gunnar Nylund (1904–1997).
  • Storleken är 3,1 × 2,6 meter.
  • Verket består av 70 delar mattglaserat stengods.
  • Konstverket beställdes av Grand Central Hotell i Gävle 1946. Hotellet beställde tre konstverk av Nylund.
  • Verket skadades vid en brand 1968 men renoverades
  • Verket skänktes till Högskolan i Gävle som dock ansåg sig inte ha plats och därför placerades det senare på sin nuvarande plats i Undervisningshuset på Ultuna 1977.
  • Gunnar Nylund har skapat ett trettiotal reliefer och skulpturer för offentlig utsmyckning.
  • Djungeln vaknar ägs av Akademiska Hus.