Köp av elfordon gör Lövsta fossilfritt

Senast ändrad: 06 juli 2023
Den nya elbilen på Lövsta, foto.

Lövsta lantbruksforskning, SLU:s forskningsgård utanför Uppsala, har under det senaste halvåret köpt in inte mindre än tre elektriska fordon. Det är helt i linje med SLU:s miljömål att verksamheten ska vara fossilfri. Fordonen som Lövsta har köpt in är en skåpbil, en lastare samt en golfbil för de mindre inomgårdstransporter. Alla laddas med förnyelsebar och egenproducerad el.

Det innebär att Lövsta drivs så gott som helt fossilfritt då lantbrukets maskiner drivs med HVO sedan ett par år.

För att kunna finansiera köpen av de elektriska fordonen har Lövsta fått bidrag från SLU:s klimatfond. Lövsta har haft investeringar på omkring 676 000 kronor. Sammanlagt har Lövsta fått 460 000 kronor från klimatfonden.

– Golfbilen fick jag billigt men lastaren och skåpbilen är ju betydande investeringar, säger Lövstas driftchef Mats Pehrsson.

Solpaneler och biogas

Lövsta har både solpaneler och biogas vilket gör att fordonen alltid laddas med fossilfri egentillverkad el.

– Ja, det känns mycket bra. På vintern får vi el och värme från vår biogas så Lövsta är ordentligt miljöprofilerat och helt i linje med SLU:s generella mål att öka självförsörjningsgraden med förnyelsebar energi. Man kan säga utan alltför mycket självförhärligande att vi har kommit väldigt långt här ute på Lövsta.

Att köra en elbil, foto. Spännande film om hur det ser ut att köra en elbild.

Tidigare gjordes de flesta transporterna av någon av de två fossildrivna bilarna. Det blev många kallstarter och kortare turer. Lövsta har ett stort behov av bra transportmöjligheter. Därför köptes den eldrivna skåpbilen med ett ordentligt lastutrymme. Den kan köra 25 mil på en laddning, foto. Tidigare gjordes de flesta transporterna av någon av de två fossildrivna bilarna. Det blev många kallstarter och kortare turer. Lövsta har ett stort behov av bra transportmöjligheter. Därför köptes den eldrivna skåpbilen med ett ordentligt lastutrymme. Den kan köra 25 mil på en laddning.

Golfbilen, som snabbt döptes till Lennart av de anställda, används till inomgårdstransporter under sommarhalvåret, foto. Golfbilen, som snabbt döptes till ”Lennart” av de anställda, används till inomgårdstransporter under sommarhalvåret.

Lastaren används för alla de mindre men tunga lyft som alltid görs på en gård. Den används också vid utgödsling av kalvboxarna. Den har samma prestanda som den dieseldrivna varianten, foto. Lastaren används för alla de mindre men tunga lyft som alltid görs på en gård. Den används också vid utgödsling av kalvboxarna. Den har samma prestanda som den dieseldrivna varianten.

Driftchef Mats Pehrsson ska få igång elbilen. I bilen finns en instruktion för hur man ska starta bilen och komma iväg och även den mest erfarne föraren kan behöva den ibland. Bilen har en växel framåt och en bakåt. Fler behövs inte, foto. Driftchef Mats Pehrsson ska få igång elbilen. I bilen finns en instruktion för hur man ska starta bilen och komma iväg och även den mest erfarne föraren kan behöva den ibland. Bilen har en växel framåt och en bakåt. Fler behövs inte.

Text och foto av Mårten Granert-Gärdfeldt. Publicerad september 2019.