Konsten i Umeå inventerad

Senast ändrad: 01 februari 2024

Nu har konsten i SLU:s lokaler fått en efterlängtad uppdatering. Efter en inventering och omhängning finns det mycket nytt på väggarna i Umeå.

Åsa Bergdahl från Statens konstråd var nöjd när vi träffade henne sent en torsdag i november. Att hänga konst tar tid:

- Jag hoppas jag kan åka hem imorgon. Det har varit fullt upp. Ibland måste man vara lite jobbig också, haha, säger Åsa Bergdahl, som just insisterat på att ett räcke ska skruvas i golvet och inte limmas. Tomma skruvhål ”ser B ut”.

Åsa och Statens konstråd stod för omhängningen i lokalerna, medan inventeringen genomfördes av Maria Wiklund och SLU:s konstsamordnare Lousia Hatamian. I samband med inventeringen hängdes nya konstverk upp samtidigt som några äldre placerades om. 

Vad har ni gjort?

- Vi har gått igenom er konst, plockat ner en del och hängt upp ganska mycket nytt. Vi hann inte med alla korridorer utan fokuserade på de stora, öppna utrymmena. Kanske får vi komma tillbaka vid ett senare tillfälle och gå igenom resten, säger Åsa Bergdahl.

Kom du hit på eget bevåg eller hur funkar det?

- Mja, för att man ska göra en konstutredning krävs det att myndigheten själv ansöker.  Sedan gör vi en översyn och ser vad som finns, hur miljön ser ut och skicket på den konst som man har. Sedan tar jag fram ett förslag och ritar upp hur jag vill ha det, baserat på referensgruppens arbete. 

Hur går tankarna inför ett uppdrag?

- Vad är det för verksamhet? Det är fråga ett. Vad jobbar man med här, vad vill man kommunicera? Folk ska trivas på jobbet men det är också en offentlig miljö, inte ett hem. Så jag får pejla hur pass konservativa man är. De som vistas i lokalerna ska gilla konsten, men också bli utmanade.

Var det något du hajade till över i lokalerna?

- Ett av de fasta verken av Mats Caldeborg hade skruvats ner och hamnat i en låda, men vi återfann det till slut. Inuti ett av Åberg-verken stod det gamla kylskåp, det var en intressant förvaringsplats får man säga. Framför den stora Mårten Andersson-tavlan hade man möblerat, så den fick inte alls ta plats så som den behöver göra. Titta på den nu. Wow. (se bildspel nedan)

Har du någon kommentar kring ditt jobb?

- Det är jättekul. Det är en spännande bredd i de vi jobbar med. Universiteten är särskilt roliga för vi har en tradition av att ha mycket bra konst i våra svenska universitet.

Fasta verk och kidnappad mopedist

Statens konstråd köper samtidskonst som hängs i tusentals lokaler runtom i Sverige. Majoriteten av konsten i SLU:s lokaler, och de flesta statliga myndigheter, ägs inte av verksamheten själv. Undantaget är fasta verk som hör till byggnaden.

Två av de fasta verken på SLU Umeå har skapats av Nordingråkonstnären Anders Åberg. Båda verken går i Åbergs typiska, lekfulla stil med träskulpturer av ångermanländska hus, gigantiska musikinstrument med mera. Inte minst i det övre av verken, vid trappan mellan plan 3 och plan 4, finns en stark politisk dimension av industrisamhälle och fabriksstrejker.

Ett av Åberg-verken har tyvärr skadats under årens lopp. En figur på moped samt en kraftledning vid ett litet modellhus i trä, har försvunnit.

Åsas fyra favoriter

- Den stora Mårten Andersson-målningen ”Motiv från skogslandet” (1979) utanför P-O Bäckströms sal. En lekfull, jättestor målning, snyggt infälld i väggen.

- Carlos Capeláns ”There it is” på plan 4, strax utanför IT-avdelningen. Ett nytt verk och det var lite bök med räcket framför, men det blev snyggt till slut.

- ”Ateljén” av Martin Jacobson i passagen mitt emot Dungen. Kolla in de starka, neonaktiga färgerna inte minst. Här passerar mycket folk så man får ta i lite för att få folk att stanna upp och haja till.

- De två fasta verken vid trapporna, av Anders Åberg. Åberg kan bli lite julkalender ibland men de här är magnifika, tycker jag.

Coronakonst

SLU:s lokaler har utrustats med flera verk ur konstrådets coronasamling, som är konst inköpt med statliga stödpengar under pandemin:

  • I fikahörnan på plan 2 finns "Reflexive Perception"; fyra foton på glas av Paula Urbano.
  • I bokskogen innanför SLU-biblioteket sitter två verk med blandteknik av Tomas Ferm, ”Alp II” och ”Träd”, båda 2020, baserade på diabilder med smälta ramar.
  • Den färgstarka målningen ”Ateljén” i passagen, mitt emot lunchrestaurangen Dungen på plan 3.
  • Den stora ”There it is” i grå och lila toner, på plan 4.

Text: Henrik Persson

Till Vårt SLU

Fakta:

Referensgrupp, SLU:s konstutredning i Umeå

Maria Wiklund representerar referensgruppen som också består av Nina Ask, Elisabeth Nyström och Pernilla Christensen.

Varför drog ni igång projektet i Umeå?

- Summerat kan man säga att en hel del konst i huset var upphängd allt eftersom, på ett sätt där varken motiv, färger, tekniker eller ramar fungerade tillsammans. Flera ramar var också skadade eller av dålig kvalitet. Under åren hade även allt från trasiga kylskåp till sneda anslagstavlor letat sig in i de fasta konstverken vid trapporna, ursprunglig möblering hade ersatts av föremål som hamnat i vägen för konstverk och så vidare. Det var allmänt ett stort behov av att se över huset för att lyfta konsten och göra den rättvisa.

Har ni lyckats med ert uppdrag?

- Det tycker jag. Vi har inte bara lånat in 29 nya konstverk från Statens konstråd, vi har även ramat om 18 befintliga verk och hängt om dessa så att de är bättre placerade.

Hur kan SLU-anställda i Umeå engagera sig i konsten?

- Det finns två personalföreningar för SLU-anställda här på campus Umeå. Dels den egna för alla anställda på SLU i Umeå och dels den campusgemensamma konstföreningen ARTE som har både SLU-anställda och Umeå universitetsanställda som medlemmar. För den som vill engagera sig i konsten vid SLU, kan jag rekommendera att gå med!