Karusellen på Lövsta har gått sitt sista varv

Senast ändrad: 06 juli 2023
Så här fint blev det när mjölkningsrobotorna var installerade, foto.

Den största förändringen sedan ladugården togs i bruk 2011 håller nu på att slutföras på Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Den stora mjölkningskarusellen har ersatts av tre individuella mjölkningsrobotar och ett nytt fodersystem för kraftfodret har installerats.

200 av de 300 korna har dagligen mjölkats i den automatiska mjölkningskarusellen. De har varit indelade i tre grupper med vardera 65 kor som mjölkats i omgångar. En fjärde grupp på 60 kor har sedan tidigare varit utrustad med individuell mjölkningsrobot. Även om korna har skött mjölkningen själva har en djurskötare varit tvungen att föra fram korna till karusellen och öppna efter mjölkningen så de kommer tillbaka till rätt avdelning.

– Korna mjölkades sista gången i karusellen på morgonen den 13 november. Omställningen har gått bra. Vi antog att bytet skulle avspegla sig i antalet liter mjölk, och mycket riktigt blev det en rejäl svacka det dygnet men redan dagen efter var produktionen uppe på den tidigare nivån. Vi trodde att återhämtningen skulle gå långsammare, säger driftchef Mats Pehrsson.

Den senaste digitala tekniken

De nya robotarna har den senaste digitala tekniken när det gäller mjölkprovtagning och datainsamling. I den kringutrustning som har installerats ingår ett system för provtagning av nivåer av progesteron (”brunsthormon”), om de är på väg att utveckla mastit (juverinflammation) och vilken energibalans de har.

– Systemet följer produktionen på varje juverfjärdedel. Det betyder mycket för att få en skonsam mjölkning att varje enskild spenkopp automatiskt tas av när mjölken är slut . Alla data som samlas in sparas och kan användas i forskningen, säger Mats.

Robotarna är en donation från DeLaval. I donationen ingår fyra robotar men det är tre som nu har installerats.

– Den fjärde roboten var tänkt att ersätta den befintliga på samma plats men på grund av ett pågående försök och möjligheter att nyttja karusellområdet ska vi fundera över vilken lösning som blir bäst för Lövsta. Vi behöver bygga ut kalvningsavdelningen samtidigt som vi har forskning på kor och kalvar som kräver speciallösningar. Kanske ska vi bygga boxar på en del av ytan. Ja, vi får se. Vi räknar med att den fjärde roboten ska vara på plats under sommaren.

Korna har förberetts

Att installationen av tre nya mjölkningsrobotar noggrant behöver planeras förstår alla men att även korna ska förberedas kan vara en nyhet.

– Medarbetarna har varit fantastiska. Det är en utmaning att göra en ombyggnad under pågående produktion samtidigt som vi har pågående forskningsprojekt och undervisning. Under den första veckan har det krävts insatser att hjälpa en del av korna att hittat fram till mjölkningen men överlag har övergången gått väldigt bra. Går det för lång tid mellan kons mjölkningar larmar systemet och det har blivit lite enklare att följa robotarnas funktion i telefonen med den här senaste versionen.

Avancerade foderförsök

Under hösten har Mats Pehrsson också lagt grunden för möjligheten att kunna utföra mer avancerade foderförsök på Lövsta.

– Jag har satt in ett fodersystem i kostallet som egentligen är till för grisproduktion. Mitt val var att bygga ut det befintliga kraftfodersystemet som vi är missnöjda med eller gör det byte vi funderat på i ett flertal år var valet enkelt. Förutom att anläggningen nu väger ut foder med gramprecision finns nu möjligheter att använda ännu fler sorter och vi är nära att kunna använda egenproducerad spannmål och proteinfoder i till korna. Så när det gäller foderförsök kommer vi spela i en helt annan division framöver, avslutar Mats.

Stor invigning

En så här stor förändring med installationen av fyra nya mjölkningsrobotar måste givetvis invigas enligt konstens regler. Den 18 december bjuder VH-fakultetens dekan Rauni Niskanen tillsammans med DeLaval in gäster till Lövsta för att under eftermiddagen få höra om den forskning som bedrivs där samt om DeLavals framgångsrika utveckling av mjölkningsrobotar. Ett sjuttiotal personer förväntas komma. SLU:s rektor Mia Knutson Wedel och DeLavals vd Joakim Rosengren klipper bandet.

Korna står i en mjölkningskarusell, foto.

Se den spännande filmen om vad korna gör i karusellen.

Driftchefen Mats Pehrsson vid en av de nya robotarna. De kommer att betyda mycket för både arbetsmiljö för medarbetarna som att samla data från varje enskild ko., foto. Driftchefen Mats Pehrsson vid en av de nya robotarna. De kommer att betyda mycket för både arbetsmiljö för medarbetarna som att samla data från varje enskild ko.

Karusellen har nu gått sitt sista varv och har blivit utbytt mot tre individuella robotar. En fjärde robot ska installeras senare, foto. Karusellen har nu gått sitt sista varv och har blivit utbytt mot tre individuella robotar. En fjärde robot ska installeras senare.

Från innanmätet på en robot. De ser förvånansvärt okomplicerade ut för en lekman. Men det är med största säkerhet i det man inte ser där det mer komplicerade sitter, foto. Från innanmätet på en robot. De ser förvånansvärt okomplicerade ut för en lekman. Men det är med största säkerhet i det man inte ser där det mer komplicerade sitter.

Mats Pehrsson är starkt engagerad i ombyggnaden. Här står Mats och diskuterar lösningar med driftteknikern Peter Kastemyr. Mats har själv konstruerat en våg så att korna vägs samtidigt som de mjölkas, foto. Mats Pehrsson är starkt engagerad i ombyggnaden. Här står Mats och diskuterar lösningar med driftteknikern Peter Kastemyr. Mats har själv konstruerat en våg så att korna vägs samtidigt som de mjölkas.

De nya individuella robotarna har den senaste digitala tekniken men samlar också in data om mjölken från juvrets fjärdedelar, foto. De nya individuella robotarna har den senaste digitala tekniken men samlar också in data om mjölken från juvrets fjärdedelar.

Här ska fodret komma in från silor utanför. Det nya fodersystemet öppnar upp för en helt ny forskning, foto. Här ska fodret komma in från silor utanför. Det nya fodersystemet öppnar upp för en helt ny forskning.

Text av Mårten Granert-Gärdfeldt. Publicerad december 2019.