Skogsfakultetens långväga samarbeten

Senast ändrad: 11 juli 2023
Vietnamesiskt landskap

Internationella samarbeten med så kallade utvecklingsländer har lång tradition vid SLU och fakulteten för skogsvetenskap. Nu ligger nya samarbeten i startgroparna.

Våren 2019 arrangerade fakulteten för skogsvetenskap en internationell vecka med inbjudna gäster från universitet jorden runt. En tanke med arrangemanget var att starta nya samarbeten med bland annat Vietnam, ett land fakulteten haft relationer med ända sedan tiden innan SLU fanns.

SLU:s ambition att samverka med låginkomstländer kan spåras till tiden efter FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Samarbetsprojekten vid fakulteten för skogsvetenskap har varit många sedan dess, både vad gäller utbildning, studentutbyten, forskning och kapacitetsutveckling i aktuella länder. Produktion, markanvändning, resurshushållning, inventering, miljö och klimat har ofta varit i fokus 

Strategiska frågor

Sett i backspegeln har de omedelbara projektmålen oftast uppfyllts men det har varit svårare att nå kontinuitet och hållbar utveckling. Skälen har bland annat varit frågor om finansiering, skillnader i utbildningssystem och drivkrafter i enskilda länder.

̶  På SLU kan vi ana ett behov att agera strategiskt rörande dessa frågor i en miljö där forskare och studenter är hårt engagerade i egna projekt. Studentutbytesavtal är viktiga medel för att möjliggöra att studenter kan planera bra studier i andra länder inom den begränsade tidsramen för sin utbildning och även forskningsengagemang stärks av avtal, säger Mats Sandewall, samordnare för internationell samverkan, vid institutionen för skoglig resurshushållning.

Utbytesprogram

Ett exempel är Vietnam. SLU har haft kontakter med Vietnam inom skogs och naturresurssektorn sedan 1980-talet. Kontakterna underlättades av att Vietnam vid den tiden var ett programland för svenskt bilateralt bistånd. Efter fakultetens internationella vecka 2019 utarbetades ett formellt samarbetsavtal mellan SLU (fakulteten för skogsvetenskap) och Vietnam National University of Forestry (VNUF) som öppnade för både studentutbyten och forskningssamarbeten. Även om starten försenades av pandemin har SLU i Alnarp sedan 2021 kunnat anta flera vietnamesiska studenter med ekonomiskt stöd av IKEA under 3 år, till sitt internationella MSc program Euroforester. Ett utbyte mellan studenter i Umeå och Hanoi planeras för 2022 och våren 2023. Ett SLU-forskarbesök på VNUF genomfördes i maj, och parterna har under året medverkat i ett pågående samarbetsprojekt om skogsrestaurering.

Tanken med fakultetens samarbetsavtal är att bygga en plattform som underlättar utbytet mellan medverkande universitet och organisationer samt ger kontinuitet, engagemang och incitament att skapa ekonomiska basresurser. För närvarande pågår även förberedande planering av ett universitetssamarbete med Nicaragua.

Mats Sandewall, Extern resurs

Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig resursanalys

mats.sandewall@slu.se, +46907868329

Rosario Garcia Gil, Forskare FLK

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

m.rosario.garcia@slu.se, +46907868413, +46730962240

 

Till Vårt SLU