Finns det gift i dricksvattnet?

Senast ändrad: 02 januari 2024
Två forskare på ett laboratorium med vita rockar, foto.

Svante Rehnstam och Alberto Celma vet hur man kan hitta okända ämnen i vatten. Kunskapen behövs för att identifiera okända ämnen i dricksvatten vid olika typer av kriser.

Det finns olika sätt att analysera vatten och nu har Svante och Alberto, som båda arbetar vid institutionen för vatten och miljö, deltagit i en övning för att bidra med kunskap om hur man kan kontrollera att dricksvatten är rent.

- Sedan ett par år tillbaka är det en årlig övning, ledd av Livsmedelsverket, men det är första gången som SLU är med, berättar Alberto.

Projektet med de årliga övningarna finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Man övar för situationer där en rutinanalys av dricksvatten visar spår av något eller några ämnen som inte ska vara där, kanske på grund av en olycka eller att vattentäkten blivit oavsiktligt kontaminerad.

Samhällsfunktioner

Deltagarna i övningarna representerar olika samhällsfunktioner som skulle vara inblandade i en liknande verklig situation, till exempel polisen och företag som analyserar dricksvatten.

- Vi är uppdelade i två team som jobbar självständigt, säger Svante. Båda teamen gör samma utredningar. I slutändan jämför vi resultaten för att se om vi kommit till samma slutsatser.

Tillsammans kan de lära av varandra för att kunna göra snabbare och säkrare bedömningar i framtiden och i en verklig situation.

- Vår specifika kompetens är vår erfarenhet av screening av okända ämnen, berättar Svante.

- När ett rutinlabb analyserar vatten fokuserar de ofta på samma, kända ämnen, fyller Alberto i. Om detta skulle vara en verklig situation skulle det vara utmanande för dem att hitta nya. Att hitta okända ämnen är något vi är bra på här på SLU, där vi har kompetens och utrustning för att göra det. Men vi måste ha i åtanke att även det renaste vattnet har miljontals föreningar i sig, de flesta naturligt förekommande. Att hitta vilka som är annorlunda den här gången är verkligen utmanande.

Analyserna

För övningen 2022 fick deltagarna dedicera sin arbetstid under en vecka för att utföra uppgiften.

- Vi fick proverna på tisdagsmorgonen och hade ett snabbt möte inom gruppen för att bestämma hur proverna skulle analyseras, berättar Alberto. Vi startade analysen i labbet den dagen och hade data och resultat från instrumentet på onsdagen. Sedan bearbetade vi våra data, både via mjukvara men också manuellt.

Alberto och Svante är överens om att de antagligen missade något i sina analyser och ser fram emot att få jämföra sina resultat med den andra gruppen. På det sättet kan de lära sig mycket om hur de kan utföra nästa övning, eller ett verkligt fall, ännu snabbare och ändå mer träffsäkert.

Skribent: Ulrika Jansson Klintberg

Till Vårt SLU