En resa mot framtiden

Senast ändrad: 16 november 2023

Att följa sin passion och söka erfarenheter för en framtida karriär. Det är en resa som Nora Elinghem från Marina läroverket har gett sig in på. Under två veckor har hon praktiserat på forskningsfartyget R/V Svea.

– Jag älskar att vara på sjön och ser en framtid inom sjöfarten berättar Nora, på frågan om varför hon sökt sig till Svea.

Nora Elinghem är 17 år och går andra året i gymnasiet på utbildningen Marin Teknik. I den treåriga utbildningen ingår mycket praktik, så kallad APU (arbetsplatsförlagd utbildning), och i oktober följde hon med SLU:s forskningsfartyg R/V Svea på en resa runt södra Sverige, mellan Kalmar och Lysekil.

– Nora är den första maskineleven på Svea, säger Noras handledare Carl-Johan Carlson, maskinist. Det är kul med elever som är glada, framåt och suger i sig kunskap. Vi hoppas på fler elever som Nora som vill lära sig den komplexa verksamheten som Svea arbetar med. 

– Jag har trivts väldigt bra, säger Nora, i full färd med att städa sin hytt för att snart mönstra av. Jag har fått se och lära mig hur det går till i ”maskin” tillsammans med Carl-Johan. Och jag har fått lära mig att svetsa!

Nora konstaterar att alla på fartyget har varit väldigt generösa och tagit sig tid för att visa hur man arbetar ombord. Hon har varit en i teamet tillsammans med all personal, från matroserna på däck till styrmännen på bryggan.

Spännande och överraskande

– Det var spännande att vara besättning på ett stort modernt fartyg med massor av avancerad teknik, forskningsutrustning och labb. Något jag blev lite överraskad av var att det fanns många kvinnor i alla arbetslag, dock var jag den enda tjejen i ”maskin”.

Skulle du göra om en praktik som denna?

– Ja gärna! Sen skulle jag vilja arbeta ombord på forskningsfartyg världen runt. Det känns både meningsfullt, kul och lärorikt. Jag tänker att forskningsfartyg främjar miljön och inte belastar den. Och på Svea tänker man framåt, både med tanke på ny teknik ombord och med alla forskningsuppdrag.

Nora avslutar med tips till andra som söker praktikplats.

– Utgå ifrån vad du verkligen vill göra och tveka inte att fråga arbetsgivare, även om du inte har tidigare kontakter.

Text: Vanja Sandgren

Till Vårt SLU