Stora förbättringar i Ekologicentrum efter renoveringen

Senast ändrad: 22 maj 2024
Ingång till SLU-byggnaden Ekologicentrum med en modern bänk i förgrunden, ett träd till höger och en klarblå himmel ovanför. Byggnadens arkitektur visar en blandning av glas och trämaterial på en solig dag.

Efter några års tämligen genomgripande renovering håller nu Ekologicentrum på Ultuna att bli klart. Stora förändringar har gjorts i huset för att bättre tillgodose verksamhetens behov. Arbetsmiljön har förbättrats avsevärt.

– Vi har fått personalutrymmen nu som helt saknades tidigare. Nu har vi både grovingång med stöveltvätt, omklädningsrum med duschar samt tvättstuga för fältkläder, säger Helena Bötker som är intendent på Ekologicentrum och som med tre kolleger sköter om huset och ser till att det fungerar.

Arbetet har påverkat alla. En del mindre en del mer, förstås.

– Vi har haft det lite stökigt emellanåt med provisoriska lösningar. Men det har aldrig varit några problem. ”Vi löser det här” har varit den allmänna känslan.

Komfortkylan en välsingnelse

Helena framhåller också den installerade komfortkylan som en stor och skön förbättring då det tidigare i vissa utrymmen knappt gick att vistas när solen låg på. Överlag passar huset verksamheten nu mycket bättre.

– Det är mycket som har blivit bra. Vi har nu nya klimatkamrar, nya frysar och vi har fått ordning i förråden. Det har ju skett tekniska förbättringar sedan de gamla frysarna och klimatkamrarna installerades så bara att få dem utbytta medför en avsevärd förbättring. De gamla var mögliga och allmänt nedgångna och opraktiska. Och väldigt röriga.

Klimatkamrarna håller på att testas och förhoppningsvis ska de kunna tas i bruk till hösten.

Insekterna har fått sitt

Utomhusmiljön har också genomgått en ordentlig uppfräschning. Framsidan, och det är den de flesta ser när de passerar Ekologicentrum, såg lite halvtrist ut. Entréerna på fram- och baksidan har fått varsitt tak för att få platsen att se lite mer välkomnande ut. Parkeringen har flyttats för att inte ligga så nära entrén.

– Det är tänkt att utomhusmiljön dels ska harmoniera med övriga SLU på Ultuna med skyltar och växter, dels något ska spegla verksamheten här på Ekologicentrum. Ängen här på baksidan är numera anpassad för insekter. De ska kunna hitta mat från tidig vår till en bit in på hösten. Det finns också arrangerade platser för dem att övervintra.

I upprustningen av Ekologicentrum ligger också en tillbyggnad.

– Numera har vi en godsmottagning här. Det är verkligen en stor förbättring. Nu behöver det inte ligga en massa paket i entrén för folk att snubbla på. Vid godsmottagningen har vi fyra vid intendenturen också fått våra kontor, avslutar Helena.

Text: Mårten Granert-Gärdfeldt.
Foto om inte annat anges: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Till Vårt SLU

Ekologicentrum

I Ekologicentrum huserar dels institutionen för växtproduktionsekologi, dels institutionen för ekologi.

Här ligger det
Karta över Ultuna med Ekologicentrum markerat.