Cancerbehandling med immunterapi

Senast ändrad: 07 november 2023
Gästprofessor Sara Mangsbo.

Gästprofessor Sara Mangsbo hoppas på stärkta forskningssamarbeten inom ett forskningsfält som spänner över artgränser, mellan människa och hund, för att bidra till ökad förståelse och även se både likheter och skillnader i immunförsvaret och dess roll inom cancer, speciellt med fokus på hur vi kan styra immunsvaret med biologiska läkemedel.

- I slutändan kan det handla om att utveckla läkemedel som fungerar bättre på hund, men också en ökad förståelse för människans sjukdomar genom hundens onkologiska sjukdomar, säger Sara Mangsbro.

SLU är inte helt nya marker för Sara som var med och startade Green Innovation Park, GIP, i Uppsala 2020. Däremot är det nytt att vara gästprofessor i komparativ medicin vid institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU. Professuren är finansierad av skriftställare Birgitta Carlssons fond.

Nya forskningsområden?

Nu är Sara Mangsbo mycket nyfiken på hundens onkologi och vilka immunterapier som kan användas, och vilka som inte bör användas, inom veterinärmedicin.

- Det här är en riktig satsning från viljan att föra ihop våra världar. Fokus kommer att ligga på hundar och på det vi vet idag inom humanmedicin. Vi vet väldigt lite om hur biologiska läkemedel som fungerar bra på människa, fungerar i hund och hur de ska designas för att faktiskt fungera som bäst i hund.

Sara Mangsbo tror att det arbetet i förlängningen kan leda till nya forskningsområden.

Hon har kallats för superentreprenör och för supertalangen som kan ta cancervaccin till verklighet. Fått priser som Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, Hjärnäpplet.

- Forskning tar små steg framåt, säger Sara Mangsbo och ser närmast lite besvärad ut över bunten med artiklar som är en del av researchen inför intervjun.

Sara Mangsbo hyllar teamet, lagarbetet.

- Det här ger intrycket av att JAG gör saker. Jag kan vara en del av något, en visionär. Gäller det ett bolag så vill jag inte att det ska stå och falla med mig.

Vidare till nyttighetsgörande

Sara Mangsbo är nyutnämnd professor vid institutionen för farmaci, immunonkologi, vid Uppsala universitet. Och från årsskiftet 2023/2024, gästprofessor vid SLU.

- Jag kan förbättra folks förmåga att se en väg framåt, och även bjuda på ett nätverk.

Utvecklingen av läkemedel för människa är ofta en lång men också rätt så linjär och tydlig process. Nu ska Sara Mangsbo få chansen att utforska hur resan ser ut för läkemedel inom veterinärmedicin.

- Vi måste forska fram kostnadseffektiva och säkra läkemedel.

- I botten är jag ju forskare, men jag brinner också för innovation och för att ta innovation vidare till ett nyttighetsgörande, säger Sara Mangsbo.

Cancer hos människa och hund

Både människa och hund har ungefär liknande incidens av cancer under sin livstid.

Exempel på tumörer som uppkommer hos både människa och hund är sarkom, alltså tumörer som uppkommer i muskler, skelett, brosk samt bindväv. Fler exempel är tumörer i blodet (så kallade hematologiska sjukdomar), urinblåsecancer, tumörer i hjärnan och hudcancer (melanom).

Av dessa så har man inom humanmedicin etablerat immunterapi (som samlingsbegrepp) i klinisk praxis inom framförallt hematologiska cancerformer, urinblåsecancer samt även hudcancer, men inte haft samma framgång inom sarkom och tumörer i hjärnan ännu. Men mycket forskning kring immunterapi pågår även inom dessa cancerformer.

Professor Sara Mangsbo

Inspelad föreläsning

Sara Mangsbo och övriga gästprofessorer vid VH-fakulteten höll korta föreläsningar i oktober 2023, här kan du höra vad de sa.

Text och foto: Bettina Bäck

Till Vårt SLU

Fakta:

Vad är immunonkologi?

Immunonkologiska behandlingar är läkemedel som använder kroppens immunsystem för att bekämpa cancer. Immunonkologiska läkemedel aktiverar immunförsvaret och gör det möjligt för det att upptäcka cancerceller och förstöra dem.

Cancerceller är experter på att maskera sig och att mutera, så behandlingen måste ge ett långvarigt minne åt immunsystemet så att det kan anpassa sig till cancern i framtiden.

Läs mer om:

Skriftställare Birgitta Carlsson fond.

Sara Mangsbos forskning vid Uppsala Universitet:

Fortsatta framsteg i utveckling av ny terapi mot cancer