Brandkåren räddade Alnarp från katastrof

Senast ändrad: 06 juli 2023
Längan som kallades Snickarboden har nu brunnit ner, foto.

– Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde förhindra att elden spred sig. Nu var det en lugn sommarmorgon utan någon vind att tala om och räddningstjänsten gjorde en fantastisk insats. Det kunde lätt ha blivit en katastrof med tanke på hur många hus som ligger alldeles i närheten, säger Mats Svensson som är säkerhetsansvarig på SLU i Alnarp.

Det är inte första gången som någon har anlagt en brand i Alnarp. 2011 brann det i några miljöstationer men det ska inte alls jämföras med branden nu, menar Mats. Själva Snickarboden hade inte något brandlarm. Larmet som reagerade satt på den närliggande Alnarpsgården.

Förstärkt bevakning

– Efter branden har vi haft ett ökat fokus på områdesbevakning. SLU, Akademiska Hus, Securitas, Polisen och Lomma kommun diskuterar hur vi kan förbättra det förebyggande skyddet. I diskussionerna ingår om vi kan förstärka brandlarmet så att en eventuell brand upptäcks i ett tidigare stadium. I nuläget har vi möten varje vecka för att diskutera vad vi kan förbättra och hur vi kan förebygga. Vi har ett utmärkt samarbete.

Den oro som branden har skapat beror till stor del på att taket var gjort av ett materialet eternit som innehåller asbest. Det är Akademiska Hus som har ansvaret för saneringen och saken är anmäld till Lomma kommun som en miljöincident.

Saneringen avslutad

– Saneringen började den 3 september och ska hålla på i cirka sex dagar. De ska vattna ordentligt så att det inte ska damma. Mätningar ska göras i Alnarpsgården för att vi ska vara säkra på att inga gränsvärden överskrids för något ämne. Ventilationsfiltren i Alnarpsgården ska kontrolleras efter saneringen, säger Mats.

Oväntat skyddsrum

I Snickarboden fanns även ett skyddsrum.

– Skyddsrummet tillkom 1996 och jag känner tyvärr inte till bakgrunden till beslutet. Det kan ju tyckas vara lite märkligt. Varför bygger man ett skyddsrum i en liten förrådsbyggnad? Nu är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som får besluta vad som ska hända och om det verkligen behövs ett skyddsrum där.

Endast ett tomrum kvar

Vad som ska hända med platsen är det givetvis ingen som hunnit tänka på än. Det finns andra förråd att använda istället för de som brann så att skynda att bygga nytt av den orsaken finns inte.

– Det är givetvis skönt att ingen kom till skada och att branden inte spred sig – men nu är det ett stort tomrum där Snickarboden låg. Det är något som fattas. En helhet som inte är riktig hel längre. Visst känns tragiskt, avslutar Mats.

Längan som kallades Snickarboden har nu brunnit ner, foto. Den mycket vackra Snickarboden. Nu i minne blott.
Foto: Hanna Weiber-Post

Endast ruiner kvar av Snickarboden och snart är även de borta, foto. Saneringen påbörjades den 3 september och är nu avslutad. Kommer trädet att överleva?
Foto: Patrik Claesson

Text: Mårten Granert-Gärdfeldt. Publicerad september 2020.

Fakta:

Snickarboden

  • De äldsta delarna är från 1877.
  • Ursprunglig funktion: redskapsskjul med tillbyggda öppna vagnsskjul från 1900–1920. Skjulen klarade sig i branden. De har använts som cykelskjul en längre tid.
  • Kulturhistoriskt värde. Tidstypisk, enklare ekonomibyggnad med stort miljöskapande värde. De äldsta delarna härrör från Lantbruksinstitutets uppbyggnadsfas och var en del i mönsteranläggningen. En del utbytta men anpassade fönster och dörrar. En del byggnadsdelar är skyddsvärda.

Källa: Vårdprogram Alnarp, Övriga byggnader, Hus 66 Snickarboden.


Kontaktinformation