Våra viktiga akademiska högtider

Senast ändrad: 15 februari 2024
De akademiska högtiderna uppmärksammas på SLU och de är högtidliga tillställningar, foto.

SLU räknar till fyra återkommande traditioner och akademiska högtider: professorsinstallationen, doktorspromotionen, Nit och redlighet samt rektorsinstallationen. Dessa är viktiga sammankomster där medarbetare uppmärksammas men där också SLU som universitet får klä sig i finstassen och bjuda in till fest.

Under pandemiåren genomfördes inga akademiska högtider vid SLU. Nu är allt återställt till det normala och det finns ett stort intresse av att delta i universitetets årliga högtider. På SLU pågår just nu ett arbete med att utveckla och förtydliga planeringen för dessa.

– Speciellt promotionen och professorsinstallationen är tillställningar där planeringen börjar flera år före den ska äga rum och om den processen kan förenklas är det mycket värt, säger akademiintendenten Helena Pennlöv på ledningskansliet. Det är Helena och kollegan Ida Hast som utgör akademiintendenturen som planerar och ser till att allt fungerar vid högtiderna.

Beslutade datum till 2027

Arbetet är också ett steg för Ett SLU, alltså att SLU:s olika delar har ett enhetligt arbetsätt. När det gäller de akademiska högtiderna är man på akademiintendenturen beroende av uppgifter från fakulteterna och de behöver då veta vad och när dessa ska levereras.

– Ledningen har nu beslutat om datum för installationerna och promotionerna fram till 2027. Det är sedan tidigare beslutat att promotionen alltid äger rum första lördagen i oktober och målet är att hitta en liknande lösning för installationen och NoR. Professorsinstallationen genomförs på Ultuna mellan påsk och Kristi Himmelsfärd och NoR runt månadsskiftet november–december.

Till traditionen hör att de nya professorerna ska hålla en populärvetenskaplig föreläsning. De har hållits i aulan på Ultuna, som rymmer 500 personer vilket ibland har uppfattats som onödigt stort.

– I år ska vi köra föreläsningarna i den nya studion i Undervisningshuset. Där blir det givetvis mer intimt och vi kan ge föreläsningarna en proffsigare inramning. Studion kan rymma upp till 50 personer och föreläsningarna kommer också sändas till en sal bredvid studion. Mingel och fika sker utanför studion. Dessutom direktsänds föreläsningarna som vanligt.

Nu får alla samma uppmärksamhet

Professorsinstallationerna har arrangerats i Uppsala varje år och vartannat år i Umeå eller Alnarp om det varit tillräckligt många nya professorer. Från och med i år sker installationen av SLU:s alla professorer i Uppsala.

– Det behöver vara ett rimligt antal professorer för att vi ska anordna en installation. Det är samma apparat och samma planering som ska dras igång oavsett hur många de är. Nu får alla våra professorer samma uppmärksamhet och samma högtidliga firande. Det är också ett bra tillfälle för dem att träffa varandra och knyta kontakter, säger Helena.

Professorerna är akademins främsta vetenskapliga företrädare. Förväntningarna och förhoppningarna är höga och förtroendet stort. Och SLU satsar mycket på presentationen av de nya professorerna. De presenteras både i en kortare film och i en ambitiös skrift. 

Effekterna av att träffas på en middag

Men inte endast professorer, doktorer, hedersdoktorer eller andra uppmärksammas vid högtiderna. Även självaste SLU får synas i de högtidliga sammanhangen där frackar och vackra klänningar syns. Både promotionen och installationen avslutas med en bankett dit även externa gäster bjuds. Det kan vara landshövdingar och företrädare för näringslivet och universitet eller andra viktiga personer.

– Universiteten är oerhört viktiga aktörer i samhället och ska givetvis synas på mötesplatser där nätverk skapas. Så det är jättebra att SLU vårdar och satsar på sina högtider. Man ska inte förringa effekterna av att träffas och prata över en trevlig middag, avslutar Helena.

Foto ingressbild: Jenny Svennås Gillner.
Text: Mårten Granert-Gärdfeldt.
Till Vårt SLU

Akademiska högtider

Den kommande högtiden är professorsinstallationen den den 18–19 april. Informationen på sidan kommer att kompletteras med presentation av de nya professorerna med text och film.