Visioner för ett hållbart livsmedelssystem på Alnarps Agroecology Farm

Senast ändrad: 26 april 2023
Grönsaksodlare bakom ett bord med grönsaker, foto.

På Campus Alnarp odlar Alnarp Agroecology Farm grönsaker på cirka 1 200 kvadratmeter mark och utvecklar praktiska färdigheter inom jordbruk som är i linje med principerna för agroekologi.

Läs texten i sin helhet på engelska här

Projektet startades av en grupp agroekologistudenter 2020 som saknade praktisk erfarenhet där de kunde tillämpa sina teoretiska kunskaper om agroekologiskt jordbruk. Studenterna utvecklade en studentdriven organisation och grävde sina första grönsaksbäddar. Nu går Alnarp farm in på sin tredje säsong och driver två fullskaliga jordbruksområden som tillhandahåller produkter för Community Supported Agriculture (CSA), bondens marknader och skördefester.

Agroekologi: en alternativ vision för livsmedelssystemet

Agroekologi är tillämpningen av ekologiska principer på produktionssystem. Alnarp Agroecology Farm ser agroekologi som mer än bara en form av jordbruksproduktion. Det ger ett holistiskt perspektiv på livsmedelssystemet bestående av en mångfald av relationer mellan miljö, ekonomi och sociala system. Principerna för agroekologi har viktiga konsekvenser för hur mat produceras med ekologiska metoder.

Visionen för ett mer hållbart alternativ till det industriella livsmedelssystemet kräver ett nytänk vad gäller produktions-, försäljnings- och konsumtionspraxis samt alternativa socioekonomiska modeller. Genom att tillämpa Community Supported Agriculture (CSA) på Alnarp Farm inför man en ideell affärsmodell som bygger på principer om omsorg och ömsesidighet för människor och miljön.

En plats för experiment och lärande

De studenter som driver gården sammanför en mångfald av perspektiv, från ekologi, trädgårdsskötsel, skogsbruk och socialvetenskap till konst. Det är en plats där studenter kan utforska vad de har lärt sig i klassrummet och testa denna kunskap i verkligheten.

Utbildning utgör en central pelare i agroekologi, som tillhandahåller en praktisk kurs samt workshops om principer för agroekologi. Fokus på "learning-by-doing" är ett grundläggande sätt som man strävar efter för att överbrygga klyftan mellan akademi och praktik. Alnarp farm har efterlyst ytterligare integration mellan kurser och praktisk erfarenhet.

Alnarp farm är angelägen om att samarbeta ytterligare med forskare vid SLU, både som ett sätt att utveckla kunskap och expertis inom organisationen och som ett sätt att forma lärandet.

Synergier mellan städer och livsmedelsproduktion

Alnarp farm ligger nära människor på campus och närliggande Lomma kommun. Den korta värdekedjan uppmuntrar kunder att besöka gården och köpa grönsaker direkt från odlaren. Det är denna interaktion som gör det möjligt för människor att fatta medvetna beslut om matinköp.

Som en plats för rekreation erbjuder gården också en plats att fly staden, där man kan plocka blommor, umgås eller helt enkelt ta in omgivningen. Alnarp farm hyllar lokal produktion genom bondens marknader och skördefester, och det är i denna dialog som utbyte av idéer, kunskap, känslor och berättelser kan påverka sättet människor konsumerar mat.

Alnarp farm erbjuder mycket lärande för aktörer som arbetar med hållbara livsmedelssystem och inspiration för hur stadsområden kan arbeta gentemot sociala och miljömässiga mål genom maten. Alnarp farm har visionen och potentialen att bygga närmare relationer med de närliggande områdena för att stödja arbetet med att skapa ett mer lokalt och hållbart livsmedelssystem.

Foto: Alnarp Agroecology Farm.
Text: Andrew Gallagher. Översatt från engelska.

Till Vårt SLU