SLU-alumnen: Vad gör du nu Tove Fall?

Senast ändrad: 13 juli 2023
Tove Fall

Månadens SLU-alumn i Resurs är given, Tove Fall är vida känd då hon har bidragit med sin kunskap under coronapandemin. Tove har veterinärexamen från SLU.

Utmärkelsen Årets SLU-alumn 2021 gick till Tove Fall, som under coronapandemin blivit en uppskattad företrädare för sitt vetenskapsområde, epidemiologi. Tove tog sin veterinärexamen 2005 och disputerade 2009 inom ämnet diabetes mellitus på hund.

Läs mer om när Tove Fall mottog sin utmärkelse årets SLU-Alumn på SLU:s medarbetarwebb. Här finns också Toves egen presentation av sitt arbete. Endast på engelska.

Award ceremony for Tove Fall | Medarbetarwebben (slu.se)

Fakta

SLU:s alumnverksamhet

Alumner från SLU är viktiga ambassadörer för vårt universitet och de utbildningar de har läst. Det finns ett nätverk som gör att alumner kan hålla kontakten med universitetet och varandra för att bidra till att SLU utvecklas, utbildar och verkar för en hållbar värld.

SLU Alumn - länken mellan dig och universitetet | Externwebben

TEXT: KARIN BENNMARKER PUBLICERAD: 5 oktober 2021


Kontaktinformation