SLU-alumnen: Vad gör du nu Camilla Ohlsson?

Senast ändrad: 13 juli 2023
Camilla Ohlsson

Camilla Ohlsson är agronom. Ett stort engagemang i kårverksamheten, studier och examensjobb utomlands och att inte låsa in sig för tidigt med vad hon ville jobba med har banat väg för nuvarande arbete. Camilla är projektledare inom hållbarhet på Ingka Group, den största franchisetagaren inom IKEA.

– Jag jobbar på den globala hållbarhetsfunktionen med olika typer av projekt. Tidigare har jag ansvarat för Ingka Groups hållbarhetsredovisning och har arbetat mycket med kommunikation kring energi och klimat, berättar Camilla.

Tidigare arbetade hon med internationellt utvecklingssamarbete inom bland annat jordbruk, skogsbruk och klimat som projektledare och affärsområdesansvarig på ett konsultföretag. Under ett år arbetade Camilla också på FN som Junior Professional Officer (JPO).

Om Camilla Ohlsson

Camilla Ohlsson är 43 år och bor i Malmö tillsammans med man och tre barn (7, 9 och 11 år gamla).

Vilken av SLU:s utbildningar gick du?

– Agronom med inriktning företagsekonomi, inskriven 1997 och tog examen 2003.

Ditt bästa tips till nya studenter?

– Grattis till ett bra val! Den kompetens SLU förmedlar till sina studenter kommer att vara jätteviktig för att klara vår tids stora utmaningar, vare sig det gäller klimatet, global livsmedelsförsörjning, hållbara städer eller biologisk mångfald.

– Dra nytta av de fantastiska möjligheter som SLU erbjuder! Själv studerade jag i Frankrike en termin och skrev mitt examensarbete på Nya Zeeland. Jag var involverad i kårens internationella utskott och i en internationell studentorganisation, IAAS. Har fantastiskt roliga minnen från resor till olika länder och vänner jag träffade där, som jag faktiskt har kontakt med än idag!

– Lås dig inte för tidigt kring vad du vill jobba med. Fundera istället på vilka kunskaper och egenskaper du vill kunna använda på dina framtida arbetsplatser. Kanske kommer dina talanger till sin rätt i sammanhang du inte själv reflekterar över i början av dina studier eller karriär.

 

TEXT: VANJA SANDGREN PUBLICERAD: 14 juni 2021

Fakta:

SLU:s alumnverksamhet

Alumner från SLU är viktiga ambassadörer för vårt universitet och de utbildningar de har läst. Det finns ett nätverk som gör att alumner kan hålla kontakten med universitetet och varandra för att bidra till att SLU utvecklas, utbildar och verkar för en hållbar värld.

SLU Alumn - länken mellan dig och universitetet | Externwebben

Kontaktinformation