Samtal med VH:s nya prodekan

Senast ändrad: 06 juli 2023
Bild på Dirk-Jan de Koning, foto.

Den 1 januari gick Dirk-Jan de Koning från att vara vicedekan till att bli prodekan med forskning som ansvarsområde. Rollen som prodekan är inte helt given från början och den är mer omfångsrik än inriktningen ger sken av. Den kommer att utvecklas och förändras över tid och kommuniceras ut i samarbete med dekanen och i förhållande till vicedekanerna.

– En prodekans roll är delvis att fungera som ett bollplank och stöd till dekanen. Jag och Rauni kommer att dela upp arbetsuppgifter mellan oss. Vi har haft många bra diskussioner när jag var vicedekan så det är bara att fortsätta på den vägen, säger Dirk-Jan och tillägger att den nya fakultetsnämnden nu ska hitta sina arbetsformer.

Det fantastiska med att vara prodekan, och att arbeta i fakultetsledningen, är att vara en del av och kunna påverka den komplexa verksamheten som en fakultet har. Vi har olika inriktningar på våra uppdrag. Någon jobbar med samverkan, en annan med utbildning, ytterligare någon arbetar inom forskning – men vi arbetar alla på VH och på våra möten diskuterar vi gemensamt alla större frågor. Där har givetvis prefekterna och institutionerna ett stort inflytande.

Arbetet de kommande tre åren kommer att präglas av att verkställa det jobb som lagts ner på fakultetens strategi och verksamhets- och kompetensförsörjningsplaner. En av de stora arbetsuppgifterna som fakulteten nu är mitt uppe i är utökningen av veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. Detta är ett intensivt arbete som har pågått ett tag och är en möjlighet för hela fakulteten att utvecklas och där vi i fakultetsledningen och alla institutioner måste samarbeta för att nå ett bra resultat.

Många professorer och lektorer kommer att gå i pension de närmsta åren och rekryteringar till högre anställningar blir en av de stora frågorna för fakultetsnämnden.

– Rekryteringarna till de högre anställningarna är en viktig del av fakultetsnämndens arbete. När det gäller dessa rekryteringar måste vi bygga broar mellan institutioner och ämnesområden, säger Dirk-Jan.

Även om uppdraget som prodekan tar mycket tid i anspråk kommer Dirk-Jan fortsätta sin forskning på institutionen för husdjursgenetik.

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt. Publicerad februari 2022.


Kontaktinformation

Dirk-Jan De Koning, professor
Institutionen för husdjursgenetik, enheten för kvantitativ genetik, SLU
dj.de-koning@slu.se, 018-67 20 39