”Samverkan är lösningen på många av våra utmaningar”

Senast ändrad: 06 juli 2023

– Mitt intresse för samverkan och min absoluta övertygelse om nyttan var nog en av anledningarna till att jag blev tillfrågad om uppdraget som vicedekan. Mycket av vår forskning skulle inte vara möjlig om vi inte samverkade. Samverkan är lösningen på många av våra utmaningar, säger den nytillträdda vicedekan med ansvar för samverkan Renée Båge.

Vicedekan Renée Båge står bland trän, foto.

Renée arbetar till vardags på institutionen för kliniska vetenskaper. Hon har precis tillträtt sin nya anställning som professor i husdjursreproduktion, och hur fördelningen mellan uppdraget som vicedekan och grundanställningen kommer att se ut är inte riktigt klart än.

Samverkansfrågor diskuteras givetvis i en mängd sammanslutningar på SLU. Här avhandlas de främst i samverkansrådet där alla de fyra fakulteterna finns representerade och vicerektor Anna Lundhagen är ordförande.

Vicedekan Renée Båge, foto.

– Vi diskuterar nu hur vi ska hantera samverkan, hur de olika fakulteterna gör och hur vi kan lära av varandra med fokus på ett SLU. Samverkan kan upplevas som något diffust. Vi måste ha både en struktur, en strategi och en finansiering. Och hur kan man utvärdera och bedöma samverkan? De som ägnar mycket av sin tid till samverkan måste veta om det är något meritvärde i det som de gör.

På SLU finns fyra framtidsplattformar. Syftet med dem är att öka samverkan mellan SLU:s forskare och olika intressen i skärningspunkten mellan akademi och samhälle. De plattformar som handlar om VH:s frågor heter SLU Future One Health som har fokus på god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem, samt SLU Future Food som har fokus på hållbara livsmedelssystem.

Till nyligen har Renée arbetat halvtid som fruktsamhetsexpert på Växa Sverige. Renée har också varit med på utbildningar som Gård&Djurhälsan arrangerat som riktar sig till djurägare.

– Både Växa och Gård&Djurhälsan är utmärkta exempel på organisationer som vill höja kunskapsnivån hos lantbrukarna och att rådgivningen ska vara vetenskapligt förankrad. De ser stora fördelar med att samverka med oss. Det här är viktigt för SLU ur flera aspekter. Dels att vi kan nyttiggöra forskningen så snabbt det bara går hos lantbrukarna, dels att vi i kontakten med djurägare fångar upp många forskningsfrågor.

Jordbruksverket har påbörjat ett arbete med nationella kunskapsnav i syftet att öka både konkurrenskraften i svenskt lantbruk som livsmedelsproduktionen.

– Man vill samla olika aktörer som rådgivningsföretag, myndigheter och universitet och företag i branschen för att skapa en struktur för samverkan. SLU är givetvis med för att visa vilken betydelse forskningen har men också för vår infrastruktur för försöksverksamheten.

Renée ser en stor nytta om Kunskapsnaven fysiskt lades på campus så att lärare och studenter i grundutbildningen får branschkontakt och att undervisningen anpassas efter de framtida behoven i lantbruket.

Viss samverkan bedrivs på lokal nivå. SLU i både Umeå och i Skara har länge haft en utvecklad samverkan med det regionala näringslivet och med den gröna näringen. I Uppsala finns bland annat samarbetet U-Share mellan SLU och Uppsala universitet. Renée är ordförande i styrgruppen men poängterar att framgångsrik samverkan finns på många olika sätt med Uppsala universitet, till exempel i flera aktiva centrumbildningar och forskargrupper.

– Där handlar det inte om djurslag som så ofta utan mer om forskning om människor och djur i ämnen som medicin, mikrobiologi farmaci och infrastruktur. Vi har en levande diskussion om hur samverkan ska organiseras framåt inom U-Share.

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.


Kontaktinformation

Renée Båge, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion, SLU
renee.bage@slu.se, 018-67 25 07