Platschef med känsla för landsbygd och gröna näringar

Senast ändrad: 13 juli 2023
Marie Andreasson

SLU i Skara är ett av SLU:s campus med stolta traditioner sedan århundraden. Näst i tur för platschefsjobbet är Marie Andreasson, den andra kvinnan i ordningen, då hon tar över efter Margareta Stigson, som efter många förtjänstfulla år går i pension.

Båtliv och naturupplevelser, det är andningshålen för Marie Andreasson, som från första september är ny platschef för SLU i Skara. Och i jobbet handlar det om de gröna näringarna.

Marie kommer närmast från Länsstyrelsen i Västra Götaland, där hon sedan 2016 varit landsbygdsdirektör. Tidigare jobbade hon länge på Lantmännen med lantbruksfrågor, från centrala stabsfunktioner till olika chefsjobb. Till exempel produktionschef för spannmåls- och utsädesanläggningar, foderfabriker och gödningsterminaler i Västra Götaland och Halland.

– Genom min bakgrund har jag fått erfarenheter för att kunna möta de gröna näringarna från olika perspektiv. Vissa personer har jag mött under många år, fast i olika roller, säger Marie.

Samordning och strategier

Och nu är det dags för nästa kliv. Marie har haft kontakt med SLU, och då framför allt SLU i Skara, under många år.

– SLU i Skara har en stor betydelse för näringarna regionalt och närheten till de gröna näringarna är självklar. Det finns flera grupper kring samverkan, både lokalt och regionalt. Den långa historien, sedan 1700- talet, då Peter Hernquist startade Sveriges första veterinärskola på platsen är viktig att ha med. Och jag har stor respekt för det arbete som har gjorts genom tiderna av många, framför allt veterinärer, som har lagt grunden till det som idag är SLU campus i Skara. Liksom för Margareta som introducerar mig i jobbet på ett bra sätt.

Jobbet som platschef är ett samordningsuppdrag. Att samordna SLU:s verksamhet i Skara och att vara en länk till övriga orter inom SLU. Det handlar också om att skapa allianser och samarbeten med företag, organisationer och myndigheter i regionen för att utveckla de gröna näringarna och att arbeta tillsammans med övriga verksamheter som finns på SLU campus i Skara.

– Nu läser jag på om SLU: s nya strategi och under våren 2021 ska jag jobba med hur vi i Skara ska bidra till den utifrån våra styrkor. Arbetet görs tillsammans med ledningsrådet i Skara, där de tre fakulteterna som finns här, LTV, NJ och VH, är representerade genom Magnus Ljung, Bo Stenberg och Anders Karlsson. I vårt strategiarbete kommer vi även att fördjupa oss i Västra Götalandsregionens (VGR) nya regionala utvecklingsstrategi för att se hur den hänger ihop med SLU: s nya strategi. Det är mycket viktigt för oss att samverka med VGR.

Just nu är det en febril aktivitet kring ansökningar till VGR, för de närmsta årens samverkan, som ska lämnas i november. Inriktningarna är precisionsodling , nöt- och lamm – effektiv produktion med ökad lönsamhet och minskad klimat- och miljöpåverkan och projektstöd. Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket, livsmedelsproduktion och rådgivning samt expertkunskap och stöd till  företagsutveckling.

Motor för ett levande Sverige

Marie konstaterar att landsbygden med dess näringar, lantbruket och skogen är en viktig motor och en förutsättning för ett levande Sverige utanför städerna.

– Företagare inom skog och lantbruk gör ofta viktiga insatser för samhället. De kan bidra i kris med sina maskiner, lokalkännedom och arbetskraft, det har vi sett vid ett antal bränder och till exempel under torkan 2018. Men de är också viktiga för platsers utveckling på landsbygden och bidrar med arbetstillfällen för fler småföretagare vilket gör att landsbygden kan vara attraktiv för fler att leva, verka och bo på.

– Att se den nytta som den gröna sektorn ger i vårt samhälle, både när det gäller klimat- och miljö, livsmedelsförsörjning, öppna landskap, biologisk mångfald och utveckling för landsbygden, ja listan kan göras lång, är frågor som är viktiga för mig. Jag ser att SLU har en mycket viktigt roll i dessa frågor och det är det som gör det så roligt att få jobba här.

Trygg plats inom SLU

Marie tänker framåt kring utvecklingen av SLU i Skara och ser att det ska vara en trygg plats inom SLU.

– Vi ska göra det vi kan bäst utifrån våra styrkor, kompetenser och närheten till de gröna näringarna. Vi ska ha örat mot rälsen, lyssna in och tänka att vi är ett naturligt och viktigt nav i västra Sverige. Vi ska vara tydliga och synliga i det övergripande SLU och bidra i det perspektivet. Att finnas med i de centrala sammanhangen är viktigt!

– Vi ska fortsätta att skapa verkstäder och fylla samverkan med konkreta saker.

 

TEXT: VANJA SANDGREN PUBLICERAD: 27 oktober 2020

Fakta:

Om Marie Andreasson

Ålder: 49 år.
Familj: Man och två barn, en pojke och en flicka, 18 och 20 år.
Bor: I villa i Lidköping, staden där hon också är uppvuxen.
Husdjur: Inga just nu men har gått igenom allt från kanin och hamster till hästar, hund och katt.
- Familjen tänker mycket på att skaffa hund, men vi har svårt att ta hand om en valp, men kanske en omplaceringshund, vuxen, typ dansk-svensk gårdshund.
Intresse eller hobby: Gillar att bugga, är självlärd, men kan hänga med de flesta. Promenader i skog och mark och på sommaren handlar det om vatten, sjön (i Lidköping är det Vänern som är sjön) som gäller.
- Vi har alltid haft båt i Vänern, olika typer av båtar har passerat revy. Men obs! Inte sandstrand, det är ingen höjdare, vi har försökt men vi trivs bäst bland klippor och berg.
Senast lästa bok: Skuggsystern av Lucinda Riley.
- En annan bok är Björnstad av Fredrik Backman. Den handlar om kraften i en småstad, boken knyter an till det jag ogillar, man tar inte parti för den drabbade eller den lilla människan. Den visar också kraften att bo i en liten stad eller liten bygd, boken belyser det livet bra.
- Jag läser massor av böcker, dock inte digitalt, det är pocket som gäller, här är jag gammalmodig.
Oanad talang: Kan ett korttrick med spelkort, ett partytrick som bygger på matematik, det är bara att räkna.
- Och Wow! Hur gjorde du? Men den kan säkert alla. Kanske…
Gillar: Att vilja väl och att glädjas åt andras välgång o framgång.
Ogillar: Missunnsamhet.
- Det är jag allergisk emot!
Marie om sig själv: Tänker gott om människor.
- Det finns alltid olika perspektiv till olika beteende och beslut.

Kontaktinformation