Nystart för att öka extern finansiering vid SLU

Senast ändrad: 06 juli 2023
Anna Lehrman arbetar med fundraising på SLU, foto.

Att bygga relationer mitt i en pandemi är inte optimalt. Som nyanställd fundraiser tar Anna Lehrman tillfället i akt för att informera och väcka intresse internt, och bygga upp en portfölj av forskningsprojekt och idéer för möjliga kommande fundraisingsatsningar.

Att bygga upp en väl fungerande fundraising-verksamhet tar tid. Christine Jacobssons och Åsa Formos arbete på VH-fakulteten har givit goda resultat. Nu startar arbetet på allvar med att lyfta fundraising för hela SLU.

– Att bygga goda och långsiktiga relationer till externa parter är grunden för ett lyckat fundraisingarbete. Det bygger mycket på förtroende, både från forskare och externa parter. I min roll som ny fundraiser vill jag först och främst skapa mig en uppfattning om vilka idéer och visioner som finns bland forskarna på SLU, säger Anna Lehrman som många på SLU kanske främst förknippar med genteknik genom forskningsprogrammet Mistra Biotech som avslutades tidigare i år.

– Det var dags för något nytt. Men rollen som fundraiser handlar mycket om kommunikation och samverkan så på så sätt liknar det mitt tidigare arbete. Och så gillar jag SLU så himla mycket att det inte fanns någon anledning att tveka när denna möjlighet dök upp. Tack och lov finns Åsa, med sin bakgrund som fundraisingkonsult, och Christine är kvar en dag i veckan fram till april. Stöd finns också i form av vicerektor för samverkan, Anna Lundhagen, som även hon är ny i sin roll.

– Det känns väldigt bra att det blev just Anna. Vi känner varandra väl eftersom vi båda suttit på Ekologicentrum i många år. Att vi ligger under samverkan är klockrent. Det är inte sällan som vi får kontakter som leder till i något annat än en regelrätt donation, och då är det bra att vi kan bolla vidare till relevanta personer inom SLU.

Beroende av goda samarbeten

Anna kommer att tillsammans med Åsa, som delar sin tjänst mellan VH-fakulteten och ledningskansliet, besöka institutioner, fysiskt eller digitalt, under hösten och vintern för att berätta om vad fundraising innebär och starta en inventering av idéer om satsningar på projekt eller pågående forskningsprojekt, infrastruktur, eller tjänster som kan vara intressanta för donatorer eller samarbetspartner. Minst lika viktigt är att få kontakt med forskare ute i verksamheten.

– Fundraising är i högsta grad ett team-work. Utan engagerade forskare och fakultets- och universitetsledning kommer vi inte långt.

Dialogen med potentiella givare eller samarbetspartners handlar om att skapa förtroenden. Och att väcka intresse. En bra start och en förutsättning är att vi kan förklara betydelsen av ett forskningsområde eller enskilt forskningsprojekt.

– Det måste vara tydligt varför just den specifika forskningen eller projektet är viktigt, vilka problem vi kan lösa. SLU måste kunna presentera sin forskning på ett sätt som gör att donatorer blir intresserade och vill vara med.

Framgångsrik match-making

En annan aspekt av fundraising är att jobba med omvärldsbevakning. Det gäller att förstå vilka frågor som är aktuella och vad som kan intressera potentiella, eller befintliga givare. Har man väl fått kontakt kan det fortsatta arbetet ske ganska informellt, till exempel genom att bjuda in till något av våra campus och ge donatorn möjlighet att träffa en forskargrupp och få höra om deras forskningsprojekt. Det gäller att para ihop presumtiva donatorer med rätt sorts forskningsprojekt eller forskare.

– Vår forskning ligger helt rätt i tiden och kan gynna samhället i än större utsträckning än den redan gör i dag. Det ska vi uppmärksamma möjliga givare om.

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt. Publicerad oktober 2020.