Forskningsinfrastrukturen har fått sin egen vicedekan

Senast ändrad: 27 juni 2024

Forskaren Johan Dicksved tillträdde den 1 april som den första vicedekanen med uppdraget att ansvara för forskningsinfrastrukturen.

Vicedekan Johan Dicksved vid VH-fakulteten..

– Det är utmärkt att infrastrukturen nu fått en tydligare ingång på fakulteten. Området har fått ett tydligt fokus, eller ett centrum, ett nav. Det är viktigt. Jag fungerar som en sammanhållande kraft eftersom jag har ett fakultetsövergripande ansvar, säger Johan som arbetar på institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Johan säger att uppdraget känns som något av en utmaning eftersom det i mångt och mycket är obruten mark även om det är klart utsagt att djuranläggningarna ska prioriteras först och främst, alltså Röbäcksdalen Lövsta och Götala samt stallet i VHC.

– Tidigare dekaner har haft infrastrukturen på sina bord men ingen har haft det som enda uppdrag som jag nu. Jag försöker hitta formerna för mitt uppdrag och det är mycket nytt jag har att sätta mig in i. Jag får försöka acceptera att jag inte kan hinna med allt på en gång.

Det som står på agendan nu när det gäller djuranläggningarna är ett projekt som Johan driver tillsammans med fakultetens prefekter och dekangruppen där de just diskuterar hur man kan använda anläggningarna på bästa sätt och öka användningen.

– Det finns absolut ett intresse för SLU bland externa intressenter. Hur kan VH öka nyttjandet av anläggningarna? Och hur kan vi förbättra förutsättningarna för att bedriva excellent forskning i våra anläggningar? Hur kan vi synliggöra den infrastruktur vi har? Ja, det är många viktiga frågor som vi diskuterar nu.

Frågan om infrastrukturen är egentligen universitetsövergripande. De fyra fakulteterna möts några gånger per termin i forskningsinfrastrukturrådet som är SLU:s organ för dessa frågor och där rektor är ordförande.

SLU strävar efter att öka användningen av den infrastruktur som finns och det blir givetvis mer kostnadseffektivt om den nyttjas så mycket som möjligt. Vad finns det för labbabalyser, vad kan medarbetare på andra institutioner ha nytta av?

– Där har vi nog en läxa att lära. Det är i mycket en fråga om samverkan. Jag och vicedekan Renée Båge har många gemensamma intressen och vill öka kontakterna med omvärlden.

Nu har Johan just börjat sitt uppdrag så mycket tid återstår men han är bestämd över vad han vill ha åstadkommit den dag han slutar.

– Jag hoppas att det ska bli någon sorts synbart utfall att jag arbetat med detta. Att det ska synas att jag gjort något bra – och att vi inte sitter om några år med samma frågor som vi brottas med nu.

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.


Kontaktinformation

Johan Dicksved, forskare
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.dicksved@slu.se, 018-67 28 10