Idérik doktorand gör gott för studenter

Senast ändrad: 02 januari 2024
Doktoranden Klara Nilsson, foto.

Klara Nilsson är kursansvarig för grundkurs i livsmedelsvetenskap. Att engagera unga, entusiastiska forskare i undervisning stärker utbildningarna.

En anställning som doktorand är främst avsedd för den egna forskarutbildningen, men redan efter sex månader fick Klara frågan att leda den första kursen på Livsmedelsprogrammet på SLU i Uppsala. Att vara kursansvarig är ett stort ansvar och i vanliga fall brukar en doktorand inte få ansvara mer eller mindre helt själv för en kurs men Klara Nilsson, som påbörjade sin doktorandutbildning vid institutionen för molekylära vetenskaper 2018, gjorde detta galant.

Kursutvärderingarna visade att grundkursen blev mycket uppskattad, både av studenterna och av andra lärare i kursen. Genom rollen som kursledare kunde Klara kombinera två ämnen hon är intresserad av.

– Jag är intresserad av mat. Min forskning fokuserar på att karakterisera och framställa olika strukturer och mikrostrukturer av åkerbönsfraktioner, med syfte att utveckla nya typer av livsmedel. Dessutom vill jag utveckla och förbättra kvaliteten på utbildningen. Det är perfekt att kombinera mina två passioner, säger Klara.

Nu är Klara kursansvarig för fjärde året i rad och upplägget har ändrats några gånger. Först på grund av coronapandemin. Nu på grund av omstrukturering av hela Livsmedelsprogrammet.

– Erfarenheten från pandemitiden var att omvandling till distansutbildning och planeringen av kursen skulle ske snabbt. Det var inte alltid så lätt. Samtidigt gav de nya utbildningsformaten flera lärdomar. Tekniken som behövdes för att inlärningsprocesserna skulle fortsätta har gett oss enorm frihet och nya möjligheter i undervisningen. Ett nytt kursmoment är till exempel de virtuella studiebesöken till olika länder där studenterna fått träffa experter från världens alla hörn som berättar om livsmedelsproduktionen i respektive land. Detta hade inte kunnat ske vid helt fysisk undervisning, säger Klara.

Erfarenheter och nya idéer

– Jag gillar att undervisa och tycker om att möta mina före detta studenter på grundkursen i andra kurser där jag också föreläser. Dessutom har mitt kontaktnät utökats både inom men även utanför SLU. Tack vara kursen så har mina organisationsförmåga förbättras och jag har fått en förståelse för allt jobb som ligger bakom en kurs, berättar Klara.

Exempel på idéer och undervisningsstrategier för att förbättra kursen vid distansundervisning är digitala luncher. Då kan hon tillsammans med studenterna reflektera över kursen och skapa möjlighet för studenterna att känna samhörighet. Klara inkluderar också diskussioner, grupparbete och debatter i undervisningen för att öka studenternas motivation och intresse för utbildningen.

Studenter och kollegor

Alfred Tingström gick kursen 2021 och upplevde Klara som mycket inspirerande. Hon skapade en trygg start på SLU och Livsmedelsprogrammet.

– Det var också mycket exalterande att få en glimt av Klaras arbete med 3D-printning av mat. En kittlande process som gör att man bara vill veta mer, säger Alfred.

Vi som kollegor ser också hur Klara respekterar och lyssnar, vilket bidrar till trygghet i undervisningssituationer. Klara kan liknas vid gudinnan Lakshmi, med fyra händer eftersom hon klarar av att ha många bollar i luften.

Text: Galia Zamaratskaia, samverkanslektor i matens kvalitet.

Till Vårt SLU

Bild_Klara_till höger_bred.jpgStudenter från grundkursen i Livsmedelsvetenskap 2022 med Klara längst till höger. Foto: Galia Zamaratskaia