Sexbarnsfar ny vicedekan för forskarutbildningen och lika villkor

Senast ändrad: 09 januari 2024
Professor Henrik Rönnberg, foto.

Henrik Rönnberg är sedan april vicedekan med ansvar för forskarutbildningen och lika villkorsfrågor på VH-fakulteten. När det gäller forskningsfrågor är Henrik verkligen hemma på sin mammas gata med en stabil grund i klinisk forskning. Det är lite annorlunda med lika villkorsfrågorna.

– Jag erkänner utan omsvep att jag behöver lära mig mer om dessa frågor och det ska verkligen bli roligt. De framstår mer och mer som oerhört viktiga i ett arbetsmiljöperspektiv. Och arbetsmiljön är så fundamental för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats, både för att kunna rekrytera nya medarbetare och behålla de som finns, säger Henrik som är forskare och lärare på KV och dessutom professor i veterinär internmedicin och är huvudansvarig för den onkologiska specialistmottagningen på UDS – bland mycket, mycket annat. Henrik blev legitimerad veterinär 1994.

Visst är det lite speciellt att arbeta med genusfrågor på VH-fakulteten eftersom det arbetar så många kvinnor här men det finns så många fler aspekter på lika villkor än just de som handlar om genus.

– En sak som jag specifikt vill lyfta är frågor om föräldraskap på ett tydligare sätt ur ett diskrimineringsperspektiv. Här tror jag som sexbarnsfar kan bidra med egna erfarenheter. Det här är främst en arbetsmiljöfråga som är viktig att lyfta på en arbetsplats som UDS där så många har schemalagd arbetstid, men även lärare med mycket schemalagd undervisning har en utmaning i att få ihop livspusslet med småbarn.

Professor Henrik Rönnberg, foto. Henrik i sin rätta miljö på UDS.

De största frågorna nu är utan tvekan utökningen av veterinär- och djursjukskötarprogrammen med så många fler studenter.

– Utmaningen här är att få till den forskningsförankrade undervisningen. Den är så oerhört vikt på utbildningarna. Den andra stora frågan är den omstöpning som hela fakulteten nu genomgår med större institutioner. Att hitta nya samverkansformer här kan förbättra forskningen inom VH på ett väldigt bra sätt.

Det är stora förändringar på gång nu på VH och UDS men ett universitet är mer eller mindre i ett ständigt pågående förändringsskede, menar Henrik. Staten kan ändra uppdraget och universitetsledning kan lyfta strategiska satsningar samtidigt som nya samhällsfrågor kan segla upp och som man måste hantera.

– Men visst sker det stora och många organisatoriska förändringar just nu. Det är dock inte så mycket att göra åt, utan bara att gilla läget. Vi måste göra det här gemensamt och det tjänar inget till att förfasa sig över alla de förändringar som nu ska göras på ganska kort tid. Man måste också förstå att efter det att beslut är fattade så kommer inkörningsfaser. Allt kan trots allt inte hända på en gång och det måste man ställa sig ödmjuk inför och förstå.

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Åter till Vårt SLU.


Kontaktinformation

Henrik Rönnberg, professor
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
henrik.ronnberg@slu.se, 018-67 13 63