Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Senast ändrad: 13 juli 2023
Karin Holmgren

År 2017 firade SLU 40 år. Vi reflekterade över vår historia, inte minst genom boken SLU 40 år – ett universitet mitt i samhällets utveckling. Men vi tittade även framåt. Då, 2017, var vi oroliga för det sviktande söktrycket till SLU:s utbildningar. Många utbildningsplatser stod tomma och vi undrade hur det kunde vara möjligt, när vi samtidigt såg hur centrala SLU:s utbildningar är för att finna lösningar på dagens och framtidens utmaningar.

Vi lanserade då visionen om att fördubbla antalet studenter till 50 års-dagen, år 2027. Visionen var medvetet högt satt och för att nå hela vägen skulle det krävas ett utökat uppdrag och anslag från vårt departement. Men det viktiga var att få i gång ett engagemang och utvecklingsarbete för att påbörja vandringen mot visionen.

Nu, fyra år senare, är vi verkligen på väg. Mycket har hänt, marknadsföringen har professionaliserats, utbildningarna har utvecklats, nya program har skapats och gamla program har moderniserats. Under tiden har vi också fått en pandemi som skapat ökad oro för arbetslöshet samtidigt som studentkullarna är större. Tillsammans med det interna utvecklingsarbetet och de yttre faktorerna ser vi nu för första gången på många år att vi når vårt uppdrag om att utbilda minst 4 000 helårsstudenter per år och prognoserna framåt pekar på att det kan bli mer än så.

För att fortsätta vägen mot visionen behöver vi ett utökat uppdrag och anslag. SLU:s ledning för en dialog med departementet om detta och hoppas att regeringen ser möjligheter att prioritera dessa för samhället så viktiga utbildningar. Tills det händer behöver vi hålla igen och säkra att vi tar in bara så många studenter som vi har resurser för. Det kan innebära avvägningar och målkonflikter. Vilka program ska få växa och vilka behöver vi hålla tillbaka? Kan vi se effektiviseringsmöjligheter som kan frigöra resurser? Det är frågor som är aktuella för utbildningsnämnden nu.

SLU:s utbildningsnämnd arbetar för att fatta så kloka beslut som möjligt för universitetet som helhet. Ledstjärnor för det arbetet är triangeln, dvs att vår programportfölj ska motsvara ungdomars efterfrågan, samhällets och arbetsmarknadens behov och SLU:s kapacitet kompetensmässigt och resursmässigt. Utbildningarna ska hålla hög kvalitet och rimma väl med vår strategi samt till de allmänna målen med högre utbildning: Bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande (2021-06-07).

Jag hoppas att ni medarbetare och studenter känner glädje och stolthet över det arbete ni lagt ned. Ett arbete som har lett till att vi har brutit trenden med färre och färre studenter och inför hösten kan välkomna betydligt fler studenter till vårt universitet än tidigare. Det fortsatta engagemanget behövs för att trendbrottet ska hålla i sig, söktrycket fortsätta att öka och därmed förhoppningsvis även departementets förståelse för det ökade resursbehovet samt dess möjlighet att kunna prioritera det.

Tack alla kära SLU:are för ert engagemang under det underliga pandemi-läsåret som varit. Jag längtar att få träffas mer i våra fina campusmiljöer till hösten. Och så hoppas jag att ni får en riktigt njutningsfull sommar!

Karin Holmgren, prorektor

Om boken SLU 40 år

SLU 40 år – ett universitet mitt i samhällets utveckling av Roland Von Bothmer, Mårten Carlsson, Anders Nilsson, 2017

Så köper du boken om SLU:s första 40 år | Medarbetarwebben

TEXT: KARIN HOLMGREN PUBLICERAD: 21 juni 2021


Kontaktinformation