Flaggning en artighetsgest med alternativ

Senast ändrad: 06 juli 2023
Svenska flaggan vajar i vinden, foto.

Det händer relativt ofta att SLU har utländska gäster. Som en artighetsgest från SLU:s sida ska då i vissa fall gästernas nationsflagga hissas. Detta med flaggningar rymmer en mängd regler och de kan kännas snåriga och mycket formella.

En medarbetare som ofta får tampas med att försöka tolka reglerna och ibland improvisera efter bästa förmåga är SLU:s akademiintendent Jenny Sälgeback på Ultuna. Jenny ansvarar för flaggningar i samband med besök till SLU:s ledning.

– Vi flaggar inte vid alla utländska besök men givetvis vid de mer formella tillställningarna. Det är en artighetsgest att flagga och vi visar gärna den gesten även vid besök då vi enligt reglerna inte måste flagga, säger Jenny.

Flaggning enligt konstens regler

– Ska man flagga så ska flaggningen ske efter konstens alla regler. Det är min absoluta uppfattning. SLU tillämpar de riktlinjer som Riksarkivet satt upp. Vi hyr in de utländska flaggor som behövs. Dessa är dock avsedda för tolvmeters stänger. Av någon outgrundlig orsak är flaggstängerna utanför Ulls hus hela sexton meter så tyvärr blir det ett litet avsteg från reglerna när det gäller storleken på flaggorna.

Även då det finns tämligen strikta regler för hur flaggningar ska gå till kan det bli många överväganden vid en flaggning.

– Vid flaggningar handlar det mycket att hedra i rätt ordning. Flaggstängerna är sinsemellan olika mycket värda och det gäller att hänga rätt flagga på rätt stång. Mittenstången är hedersplatsen. Där ska alltid den svenska flaggan hänga. Den utländska flaggan ska komma som nummer två, vilket blir stången till höger.

– Men sedan? Vi har tre stänger kvar. Vi kan inte hänga ytterligare en svensk flagga. Då skulle symmetrin bli fel. Lösningen blir ofta att vi hissar EU-flaggan till vänster om den svenska och har SLU-flaggor på de yttre stängerna. Hade det varit fyra flaggstänger hade ordningen varit mer given med den svenska på hedersplats, den utländska till vänster och två SLU-flaggor på ytterstängerna.

Inga SLU-flaggor

När det gäller de mer formella besöken då hovet eller riksdagen är inblandade har Jenny alltid möjlighet att diskutera lämplig flaggning med kontaktpersonerna för det kommande besöket. Är det fråga om stor flaggning får det inte vara med några SLU-flaggor.

När det gäller flaggning har Jenny det bästa samarbete med SLU Service som hissar flaggorna och ser till att de kommer i rätt ordning.

Ibland ska utländska representanter besöka Uppsalas båda universitet.

– Det har faktisk hänt att när ett besök är avslutats på det ena stället så har vi varit tvungna att hala flaggan fort som tusan och transporterat den till det andra universitetet och hissat flaggan där före gästerna anländer. Men det händer lyckligtvis sällan. Sådana tillfällen tär på nerverna, avslutar Jenny.

Text: Mårten Granert-Gärdfeldt. Publicerad januari 2017.