Anders Kiesslings avsiktsförklaring

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Professor Anders Kiessling, institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Andra ext/int uppdrag av relevans

 • Invald KSLA 2009 och sedan dess först medlem i Fiske kommittén och nu medlem i Östersjökommittén.
 • Ordförande Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (SLU och GU gemensamt organ)
 • Styrelseledamot för Vattenbrukscentrum Norr (Kälarne)
 • Ordförande EFARO Aquaculture Group

Framtidsfrågor

 • Fria medel för forskning samt ämnesstöd kontra kostnader för nya fakultetsövergripande strukturer. Dvs hur skall universitet kanalisera sina medel.
 • Positionering för att fortsatt fungera som brygga mellan grund- och tillämpad forskning och säkra kontakt med näringen.

Vad jag tillför

 • En gedigen internationell erfarenhet som sträcker sig från grundforskning till att genomföra innovation i verkligheten.
 • Ett akademiskt perspektiv i samarbete med näringen.
 • En tradition att arbeta med hela SLU såväl vad gäller alla fakulteter som geografiska orter.

Personliga rader

Att arbeta inom fakulteten har inte varit ett mål i sig för mig, men när jag nu blev tillfrågad känner jag att det kan vara min tur att ställa upp, som andra gjort för mig tidigare. Samtidigt är jag nu på väg att trappa ner mitt engagemang i forskningen, då jag passerat 60 och mitt fokus blir mer och mer att arbeta för att skapa möjligheter för mina yngre kollegor att föra stafettpinnen vidare. Ett engagemang inom fakultetsnämnden skulle kunna bli en bredare del i ett sådant arbete.

Basic information

Namn: Anders Kiessling

Anställning: Fakultetsprofessor med ansvar för ämnesområdet akvakultur.

Institution: HUV

Grundutbildning: MSc Biologi, Uppsala Univ

Historia vid SLU

 • Doktorerade 1986–1990, SLU, Delat mellan HUV och Vattenbruk
 • FOASS 1993–1998 vid Inst för Livsmedelsvetenskap.
 • Adjungerad lektor (20 % med ansvar för utbildning i ämnet vattenbruk) 1999–2004
 • Adjungerad professor ( -”-) 2005–2011
 • Fakultetsprofessor Akvakultur 2012–

Kontaktinformation