Stefan Gunnarsson avsiktsförklaring

Senast ändrad: 06 oktober 2021

Namn: Stefan Gunnarsson (f. 1964), Leg. vet, VMD, Doc., Diplomate European college for Animal Welfare and Behavioural medicine, Universitetslektor i Uthållighet i husdjursproduktion, med ansvar för samverkan.

Institution: Husdjurens miljö och hälsa (HMH)

Grundutbildning: Veterinärutbildning

Jobbat på SLU sedan 1992

Andra uppdrag internt/externt:

Internt: Prefekt HMH 2004-2012; Stf. och Bitr prefekt HMH 2001-2002; Koordinator for FreeBirds (core organic projekt) 2018-2021 med 7 länder, projektledare för svenska delen av ett ERA-net LivestockSense, ,m.fl. svenska projekt och handleder för tillfället en forskarstuderande.

Externt: Vik. Länsveterinär i VG län 2001; Ordf. Veterinärförbundets djurskyddskommitté 2012-2016; Koordinator för kurser om djurskydd för fjäderfä inom “Better Training for Safer Food” för EU Commission, DG Sanco, 2012-2022;

Generalsekreterare i International Society for Animal Hygiene (ISAH) 2009-2017;

Ordförande i OIE ad hoc working group for International guidelines for animal welfare in laying hens production systems 2016-2022.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

  • Långsiktig strategi för succession inom GU och FO, hur ser vi tull att skapa förutsättningar för en god återväxt av lärare och forskare.
  • Långsiktig strategi för forskningens och grundutbildningarnas utveckling, och hur den förankras inom fakulteten
  • Ledarskapsfrågor och digitalisering av möteskultur inom fakulteten

Det jag vill tillföra FN är ett bredare perspektiv på internationella djurhållningsfrågor och djurhållningens bidrag till hållbarhetsfrågor, samt de erfarenheter jag fått av att vara prefekt under åtta år och ha FN som uppdragsgivare.

Min fritid ägnar jag åt familjen och föreningsliv, litteratur och klassisk musik, filosofi och historia, samt åt mat och vin. Min mest udda merit är att jag ingick i svenska landslaget under EM i vinprovning för amatörer 2012.


Kontaktinformation