Karin Hamnérs CV

Senast ändrad: 16 januari 2024

Karin Hamnér. Forskare vid institutionen för mark och miljö

Nuvarande anställning/befattning

Forskare inom växtnäringslära på institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala. Tillsvidareanställd. Biträdande programstudierektor för programmen Växtodlingsprogrammet, Agronom-mark/växt och Soil, Water and Environment sedan 1 januari 2020 (45 % av arbetstid)

Kursledare, lärare och handledare (ca 20 % av arbetstid), främst inom agronomprogrammet mark/växt. Ledamot i kommittén för Fältforsk sedan 2019.

Utbildning

Mark/växtagronom samt magisterexamen i biologi, SLU, Uppsala: 2003

Agronomie doktor i markvetenskap (AgrD), inriktn. Växtnäringslära: 2016

Tidigare anställningar/befattningar/uppdrag

Handläggare på Jordbruksverkets växtodlingsenhet, Jönköping: 2003–2005

Produktions- och miljörådgivare inom växtodlingsområdet på Hushållningssällskapet Östergötland: 2005–2010

Doktorand i växtnäringslära vid institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala: 2010-2016

Deltagande i projektgruppen för ”Utveckling av agronomutbildningar”, SLU: 2018

Institutionsstudierektor på institutionen för Mark och miljö, SLU: 2019–2020

Undervisning

Kursledare för kurserna ”Marken i odlingen” och ”Grundkurs Agronom-mark/växt”, pågående

Föreläsare, labassistent, handledare för olika övningar och uppsatsskrivande inom

Agronomprogrammet-mark/växt, ca15 % av arbetstid, pågående sedan 2010

Handledare för självständiga arbeten i markvetenskap och biologi (11 st sedan 2015)     

Forskningsprestationer och nätverk med näringen

  • Doktorsavhandling 2016 (Micronutrients in cereal crops-Impact of nutrient management and soil properties);
  • Första- eller medförfattare till sju artiklar publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter samt två manuskript under bearbetning (Urval: Hamnér et al. 2021. Impact of time and nitrogen fertlization rates on protein content and quality in winter wheat (manuscript in prep.); Hamnér et al. 2017. Influence of nitrogen supply on macro- and micronutrient accumulation during growth of winter wheat. Field crops res 213; Hamnér et al. 2015. Trace element concentration in cereal grain of long-term field trials with organic fertilizers in Sweden. Nutr Cycling Agroecosyst 103);
  • Rapport i publikationsserie inom institutionen för Mark och miljö (2012)
  • Muntliga presentationer och deltagande i internationella konferenser;
  • Erhållna forskningsmedel 2020, 2016 (2 projekt) och 2015;
  • Muntliga presentationer och deltagande i diverse nationella och regionala konferenser och möten; --Populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter inom lantbrukssektorn
  • Medlem i Markkarteringsrådet sedan 2013

Basic information

Namn och födelsedatum: Karin Hamnér, 3 februari 1978
Adress arbete: Sveriges Lantbruksuniversitet; Institutionen för mark och miljö; Box 7014, 750 07 Uppsala
Telefon, arbete/mobil; e-post: 018-67 12 36, 073-396 37 87, karin.hamner@slu.se


Kontaktinformation