SLU-nyhet

Ny bok för ännu bättre naturvägledning i Norden

Publicerad: 04 november 2019

Naturvägledning handlar om att använda naturupplevelser för att öka människors kunskap och engagemang, och stärka deras relationer till naturen. Det handlar också om levande samtal i och om våra landskap, och hur vi brukar dem. Idag lanseras en ny bok som lyfter naturvägledningens potential och inspirerar till mer och ännu bättre upplevelser i Nordens natur- och kulturlandskap. Boken har tagits fram av SLU Centrum för naturvägledning i samarbete med nordiska kollegor.

I slutet av 1980-talet samlades de nordiska länderna kring en gemensam policy om naturvägledning som en del i naturvården och ett verktyg för att stärka människors naturrelationer. Trettio år senare samlas länderna igen med en bok om betydelsen av aktiviteter såsom guidningar, naturstigar, naturskoleverksamhet och digital kommunikation på plats i våra natur- och kulturlandskap. Boken handlar om hur naturvägledning kan bidra till upplevelser som fördjupar kunskap och stärker känsla och engagemang för en hållbar relation mellan människan och hennes natur- och kulturmiljöer.

"Naturvägledning i Norden. En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa" lanseras den 4 november och har tagits fram med stöd från Nordiska ministerrådet. Bakom boken står Centrum för naturvägledning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skovskolen vid Köpenhamns universitet, Miljödirektoratet och världsarvet Röros i Norge samt utbildningsinstitutet SYKLI i Finland. Alla redaktionsmedlemmar är engagerade i utbildning och i naturvägledningens utveckling och potential. En lång rad yrkesverksamma naturvägledare skriver om och reflekterar över sin praktik, och forskare bidrar med teoretiska avsnitt. Bokens fem kapitel handlar om naturvägledningens historia, sammanhang och metoder, naturvägledarskap, strategiskt arbete och naturvägledning som lärande för hållbar utveckling.

Boken ges ut på svenska, danska, finska och norska och kan från den 4 november beställas, laddas ned som PDF eller läsas online hos Nordiska ministerrådet.

I samband med lanseringen samlas utbildare inom naturvägledning från hela Norden vid en konferens på Skovskolen vid Köpenhamns universitet. Deltagarna kommer att utbyta erfarenheter och testa övningar utifrån bokens teman om direkta upplevelser, reflektion och dialog samt diskutera fortsatt nordiskt samarbete inom detta fält.

Kontaktpersoner

Sverige: Eva Sandberg, föreståndare för SLU Centrum för naturvägledning, +46 (0)18 67 24 47 eva.k.sandberg@slu.se, https://www.slu.se/cv/eva-sandberg/

Danmark: Mette Aaskov Knudsen, Köpenhamns universitet: mek@ign.ku.dk
Norge: Torfinn Rohde, Røros kommune / Miljødirektoratet: Torfinn.Rohde@roros.kommune.no
Finland: Anna Kettunen, SYKLI Environmental school of Finland: Anna.Kettunen@sykli.fi

Boken

Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
ISBN 978-92-893-6160-6
DOI: 10.6027/Nord2019-021
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5741