CV-sida

Hanna Bergeå

Hanna Bergeå

Presentation

Jag disputerade med en avhandling i miljökommunikation om rådgivningssamtal, vilket sammanför mitt intresse för hur människor bemöter varandra, samtalar, förhandlar om kunskap och värden med mitt intresse för lantbruk och biologisk mångfald. Idag forskar jag främst om dialogprocesser och hur människor förstår varandra (eller inte gör det), försöker komma överens och fattar beslut i komplexa frågor kring våra naturresurser.

Undervisning

Jag är en av huvudlärarna på kursen Projektledning och kommunikation för agronomer och håller föreläsningar och handleder studenter inom masterprogrammet i miljökommunikation Environmental Communication and Management.

Samverkan

Jag har ett uppdrag som vicedekan med ansvar för samverkan vid fakulteten. Det innebär, utöver att ingå i fakultetsledningen, att jag är med och verkar för att SLU:s medarbetare ska samverka än mer med vårt omgivande samhälle och ges goda förutsättningar för detta. Jag jobbar på olika sätt för att SLU ska ses som en givande samverkanspartner för olika aktörer. Utöver detta driver jag ett VINNOVA-finansierat forskningsprojekt om kunskapssystem kring de gröna näringarna.

Publikationer i urval

Bergeå, H., Roth, A. Emanuelson, U. & Agenäs, S. 2016. Farmer awareness of cow longevity and implications for decision making at farm level. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Sciences. DOI 10.1080/09064702.2016.1196726. Vol. 66, 1:25-34.

Ångman, E., Buijs, A., Arts, I, Bergeå, H.L., Verschoor, G. 2016. Communicating emotions in conflicts over natural resource management in the Netherlands and Sweden: legitimation and delegitimation of communities. In: Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8. pp. 184-203.

Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. 2016. Social transformation and sustainability: communication and community construction/ destruction. In In: Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8. pp. 269-275.

Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8.

Bergeå, H.L., Martin, C. & Sahlström, F. 2008. "I don't know what you're looking for": Professional vision in Swedish agricultural extension on nature conservation management. Journal of Agricultural Education and Extension. Vol 14, 4, 329-345.

Lindström, A. & Bergeå, H. 2007. Klander, identitet och professionell solidaritet. Analyser av klagomål i möten mellan lantbrukare och naturvårdsrådgivare, In: Engdahl, E. & Londén, A-M. (Eds.). Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal, pp. 303-324, Lund: Studentlitteratur.

Bergeå, H., Hallgren, L., Westberg, L. & Ångman, E. 2013. Dialogprocessen om allemansrätten - underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens. Book series at the Department of Urban and Rural Development.

 

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: 018-672182
Arbetsbeskrivning: Miljökommunikation, samverkan, lantbruksrådgivning, naturresurshantering, social interaction, kvalitativa metoder, samtalsanalys
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala