Rauni Niskanens avsiktsförklaring

Senast ändrad: 08 oktober 2021

Rauni Niskanen är VH-fakultetens nuvarande dekan.

Bakgrund – Gedigen ledarskapserfarenhet

I min karriär har jag gått från att vara specialist till generalist och ledare. Jag är utbildad till veterinär vid SLU, med specialistkompetens i nötkreaturens sjukdomar. Jag har också en docentexamen från SLU. Sedan 2019 har jag verkat som dekan vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Utöver tiden som dekan har jag mer än 20 år som lärare och forskare, och i nära åtta år som chef/ledare för olika institutioner/avdelningar. Jag har även arbetat som chef/ledare inom myndighetsvärlden. I åtta år på olika chefspositioner vid Livsmedelsverket, där min huvudsakliga uppgift var att strategiskt leda utvecklingen av livsmedelskontrollen, och som ställföreträdande GD. Vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt var jag i tre år chef för Avdelningen för mikrobiologi, med ansvar för verksamhetsområdena mikrobiologisk diagnostik, forskning och utveckling.

Som chef/ledare inom universitets- och myndighetsvärlden har jag lång erfarenhet av att:

  • Leda diversifierade och komplexa verksamheter
  • Leda och driva utvecklingsarbete, strategiskt och operativt (organisationsutveckling, kulturutveckling, utformning och implementering av nya synsätt, arbetssätt och verktyg)
  • Leda underställda chefer
  • Företräda verksamhet såväl internt som externt

Framtidsfrågor – Hållbarhet

SLU har som forskningsuniversitet en nyckelroll i att medverka i samhällsomställningen till en hållbar värld, att möta de globala målen. VH:s ämnesområden inom husdjursvetenskap och veterinärmedicin är centrala för denna utveckling, har stort omvärldsintresse, och kan bidra med kunskap för en vetenskapligt grundad omställning.

Genom att samordna, profilera och kommunicera SLU:s forskningsinfrastrukturer kan VH ytterligare förstärka sin forskning, och även skapa bättre förutsättningar för våra utbildningar. Övergripande handlar det om en hållbar verksamhet med tid för återhämtning, kompetensförsörjning på kort och lång sikt, och förutsättningar för studenter att känna sig trygga i sin yrkesroll väl ute i arbetslivet.

Jag ser att fakulteten kan fortsätta utvecklas som en tongivande och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö, och en attraktiv arbetsplats. Att vägen framåt finns i ett ökat utifrånperspektiv, tvärvetenskapliga arbetssätt och samarbeten över aktörsgränser, med näringsliv och branschorganisationer, andra universitet och myndigheter. I att agera tillsammans för att hitta lösningar på komplexa utmaningar och lyfta de stora frågorna. Så ser jag också att fakulteten kan få en ännu viktigare roll för formandet av ett framtida samhälle, att vår kunskap blir ännu mer relevant och efterfrågad.

Mitt bidrag – Utvecklingstänkande

Min arbetsinsats har genomgående präglats av ett utvecklingsstänkande och det är i det jag känner att jag kunnat bidra till verksamheters framgång och resultat. Det skulle glädja mig stort att få fortsätta verka för fakultetens utveckling, att fortsätta stärka samarbetet mellan våra institutioner, utveckla våra kompetenser, våra arbetssätt, öka vår närvaro i det offentliga samtalet och vår roll i samhällsomställningen.

I mitt ledarskap vill jag vara tydlig, öppen och inkluderande, bidra till att skapa framtidstro, väcka engagemang och möjliggöra idéer, ge alla medarbetare förutsättningar att se helhet och riktning och kunna ta eget ansvar i sin roll för VH:s verksamhet. För det är bara genom vars och ens insats som vi tillsammans kan skapa utveckling.

Personliga rader – Resan är målet

Jag är gift och bor med min man i Knivsta. Vi har två utflugna barn. På semestern tar jag gärna dagen som den kommer, också när vi är på resa får väder och vind styra etappmålen. Och jag är haj på att hitta pärlor till hotell med bra läge.


Kontaktinformation