Rosario Garcia Gil

Senast ändrad: 08 november 2021
Rosario Garcia Gil

Forskare María del Rosario García Gil, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, valdes till ledamot.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

En relevant fråga är intern kommunikation som en viktig åtgärd för att stimulera en konstruktiv dialog och för att öka stödet mellan forskare för att öka deras konkurrenskraft.

En annan viktig aspekt är att fortsätta positionera vår fakultet som en referens för kvalitet och kunskap både nationellt och internationellt. Medan grundläggande vetenskap är relevant anser jag att massor av forskningsidéer redan kan gynna samhället. Således bör ett bättre kommunikationsflöde med industrin och allmänheten uppnås.

Sist men inte minst, utbildning är kärnan i ett samhälle som vill gå vidare i rätt riktning. Långdistansutbildning, ny teknik som tillämpas på undervisning och nya metoder är intressanta frågor som kräver av motiverade och välutbildade lärare.

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden

Mitt mål är att bidra med ett internationellt perspektiv för sitt värde för att öka vårt vetenskapliga bidrag till utvecklingen av hållbara modeller. Ett internationellt perspektiv innebär också integrering av fakultetens internationella medlemmar för att öka deras engagemang i frågor som är relevanta för fakulteten och för att hjälpa deras karriärsutveckling.

Grundutbildning

Jag tog examen från fakulteten för biologi (Valencia, Spanien) med huvudämnen i mikrobiologi och biokemi.

Jobbat på SLU sedan

2005.

Uppdrag

Ledamot i fakultetsnämnden, vice dekan för internationalisering.

Vice ordförande för ”Breeding Network” vid SLU.

Medlem i styrgruppen för Evoltree (www.evoltree.eu) och ställföreträdare för IUFRO Division 2.


Kontaktinformation