SLU-nyhet

Undersökning av kontorsytor i Alnarp och Umeå

Publicerad: 06 maj 2019

I en undersökning av Riksrevisionen framkom bland annat att lärosäten i alltför liten utsträckning undersöker hur effektivt kontorsytor och bokningsbara lokaler utnyttjas. Med hänsyn till rapporten kommer därför en undersökning genomföras i Umeå och Alnarp

Undersökningen sker under maj månad och första veckan i juni och kommer att bestå av dels en sammanställning av lokalbokningen i Outlook, dels en okulär undersökning av konferensrum, kontor och allmänna utrymmen. Den okulära kontrollen kommer att ske dagligen för- och eftermiddag under ordinarie arbetstid av facility managers eller närservicetekniker för att se om det befinner sig någon på rummet.

Om ert kontor inte har fönster mot korridor som gör det möjligt att kontrollera beläggning utifrån ber vi er att ena lämna dörren öppen eller vara beredd på att det kan komma en knackning på dörren.

Umeå

Berörda byggnader i Umeå är Skogishuset.

Alnarp

I Alnarp kommer Alnarpsgården, Slottet, Horticum, Vegetum, västra dubbelvillan och Animalienborg vara med i studien.

Undersökningen kommer ligga till grund för framtida diskussioner beträffande förtätning och eventuella ombyggnader.

Ingen personlig information kommer att samlas in. Undersökningen genomfördes tidigare även på Ultuna.


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se