SLU-nyhet

Akademi och industri samlades under Grogrunds första workshops

Publicerad: 25 april 2018

Nu är vårens 6 första workshops anordnade av SLU:s Kompetenscentrum för växtförädling, Grogrund, genomförda. Ur varje workshop har ett antal prioriterade ämnesområden sållats ut och nästa steg är att ta fram skisser för framtida projekt.

Grogrunds första ämnesworkshops hade följande teman: Trädgård, Cerealier, Proteingrödor, Potatis och rotfrukter, Oljeväxter och Metoder. En sjunde workshop inom Vall och grovfoder är planerad den 8 maj. Syftet med varje workshop var att presentera och diskutera idéer om växtförädlingssatsningar och samtala om prioriteringar i enlighet med målen för Livsmedelsstrategin. Ämnesområden för vidare satsning har därmed sållats fram och nästa steg är att ta fram skisser för dessa områden, vilka skickas till Grogrunds styrgrupp för bedömning.

– Uppslutningen har varit stor och vi var glada att se så många från industrisidan, berättar Eva Johansson, programchef för Grogrund. Ungefär hälften av deltagarna har varit företagare och den andra hälften har kommit från akademin.

Flera företag tog även kontakt med Grogrund på eget initiativ och bad om att få delta.

–  Vi har fått mycket positiv respons och förstått att Grogrunds workshop gett mervärden i form av att nya möten och projekt tagit form, berättar Eva. Nu ser vi fram emot fortsättningen!

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se