SLU-nyhet

PREPSOIL:s kunskapshub om mark: sprid kunskapen om mark över hela Europa

Publicerad: 24 maj 2024
Böcker

– Det primära målet med kunskapshubben är att den ska fungera som en aggregator för markkunskap och samla information för att förbättra tillgången till befintligt kunskapsmaterial om mark, förklarar Ning Huang, projektansvarig från PREPSOIL-partnern Aarhus universitet.

Projektet PREPSOIL (Preparing for the "Soil Deal for Europe" Mission) har nyligen lanserat en kunskapshub - ett flerspråkigt onlinebibliotek med bästa praxis, sammanfattningar, videomaterial, experiment och publikationer med fokus på markhälsa. Det övergripande målet är att stödja genomförandet av EU:s markuppdrag genom att öka medvetenheten och kunskapen om olika typer av markanvändning och minska markförstöring i hela Europa fram till 2030.

Eftersom kunskapshubben är utformad för att stödja uppdragsmålen kategoriseras allt material utifrån deras relevans för dessa mål. Detta säkerställer en övergripande anpassning till EU:s mål som omfattar att minska ökenspridningen, bevara organiska kollager i marken, stoppa hårdgörning av mark och öka återanvändningen av mark i städer, minska markföroreningar och förbättra återställningen, förhindra erosion, förbättra markstrukturen för att öka den biologiska mångfalden i marken samt minska EU:s globala koldoixidavtryck på mark.

Förutom ett sökbart index efter målen kan resurserna också filtreras efter markanvändning, språk och land. Detta gör det möjligt att hitta resurser på olika språk och från olika regioner. För närvarande innehåller kunskapshubben resurser från 25 länder på 13 olika språk.   

– Att kunskapshubben är flerspråkig är avgörande för att engagera medborgarna och öka medvetenheten om markhälsa och relaterade frågor på lokal nivå, förklarar Ning Huang.

Genom att tillhandahålla information på lokala språk och främja samarbete mellan olika parter syftar kunskapshubben till att skapa en rik kunskapsbank som gynnar samhällen, forskare, beslutsfattare och medborgare, och som i slutändan främjar målen för EU:s markuppdrag på global nivå.

Kunskapshubben är nu öppen för bidrag från allmänheten och allt material granskas av en dedikerad redaktionskommitté innan det går online.

Är du intresserad av att lära dig mer eller föreslå något material? Besök kunskapshubben på PREPSOIL:s webbsida.

PREPSOIL:s kunskapshub

Fakta:

Om PREPSOIL

PREPSOIL stöttar genomförandet av EU:s markuppdrag i olika europeiska regioner. Detta kommer att uppnås genom samskapande och olika verktyg och utrymmen för interaktion, kunskapsdelning och samlärande. Hur inventering och dialog för att förstå hur regional bedömning av markbehov, med stöd av harmoniserade övervakningsmekanismer, sedan kan leda till åtgärder i levande laboratorier (Living Labs) och lighthouses för markhälsa är också centralt i projektet.

Dessa aktiviteter stöder genomförandet av uppdraget under dess första tre år - från 2022 till 2025.


Kontaktinformation