SLU-nyhet

SLU:s miljömål 2022

Publicerad: 14 september 2022

Hur har det gått? Halvårsuppföljningen av våra miljömål är nu klar och de mål som följs upp halvårsvis är inom områdena tjänsteresor, inköp och miljöanalys.

SLU har miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys. Universitetet har även som vision att vara klimatneutralt senast 2027.

Tjänsteresor

Till 2025 ska de fossila utsläppen från flygresor minska med 60 % jämfört med 2019. Vid halvårsskiftet 2022 hade de fossila utsläppen från flygresor minskat med 45 % per helårsanställd, jämfört med halvåret 2019. Det kan jämföras med första halvåret 2021 och rådande pandemi då de fossila utsläppen från flygresor hade minskat med 97 % per helårsanställd, jämfört med 2019.

Inköp

Vid upphandlingar, som resulterat i signerat avtal vid halvårsskiftet 2022, har i samtliga fall en miljöriskanalys genomförts och i fyra av dessa upphandlingar har analysen resulterat i att miljökrav ställts. Varje år följs tre upphandlingar upp för att bekräfta att miljökraven efterlevs. Hittills har en leverantör inkommit med bevis om att miljökraven uppfyllts.

Ett av miljömålen inom inköp är öka andelen hotellnätter på miljöcertifierade hotell. Vid halvårsskiftet 2022 var ungefär hälften av hotellnätterna på SLU:s 20 mest bokade hotell på miljöcertifierade hotell. Det är en ökning jämfört med helår 2021 då 32 % av hotellnätterna var bokade på miljömärkta hotell. Bokningssystemet visar vilka av hotellen inom det statliga ramavtalet som är miljöcertifierade. 

Miljöanalys

Målet att 90 % av alla verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet ska tillhandahålla öppna data på internet uppfylldes inte. Vid halvårsskiftet 2022 hade 24 % öppna data och med beslutad handlingsplan beräknas målet kunna nås inom utsatt tid.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation